MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Prijeoperacijska anemija: nastanak, uzrok, posljedice, dijagnostika i liječenjePreoperative anemia: onset, cause, consequences, diagnosis and treatment

Josip Slipac

Prijeoperacijska anemija prisutna je u najmanje jedne trećine bolesnika prije operacije i znatan je i uz to dobro kontroliran čimbenik rizika za povećani perioperacijski morbiditet i mortalitet. Najčešći uzrok prijeoperacijske anemije je manjak željeza koje treba dopuniti. Intravensko željezo je učinkovito i sigurno i treba ga primjenjivati u bolesnika koji ne podnose peroralno željezo ili kad je vrijeme za operaciju kratko. Agense stimulacije eritropoeze (ESA) treba preporučiti anemičnim bolesnicima s kroničnim renalnim ili upalnim bolestima i starijim bolesnicima s anemijom i to istodobno uz osiguravanje dovoljnog unosa željeza. Planirane operacije treba odgoditi dok se ne riješi prijeoperacijska anemija. Za rano otkrivanje, procjenu i učinkovito liječenje prijeoperacijske anemije i manjka željeza može se primijeniti jednostavan algoritam.

Ključne riječi:
prijeoperacijska anemija; manjak željeza; agensi stimulacije eritropoeze; algoritam

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Preoperative anaemia is affecting at least a third of patients undergoing elective surgery and is a significant and modifiable risk factor for increased perioperative morbidity and mortality. Iron deficiency is the most common cause of preoperative anaemia and should be corrected. Intravenous iron is efficacious and safe and should be used in patients in whom oral iron is not tolerated or if the time before surgery is short. Erythropoiesis-stimulating agents (ESA) might be suggested (after correction of nutritional deficiencies) for anaemic patients with kidney disease or chronic inflammation and elderly patients with anaemia of unknown cause and adequate iron supply should always be ensured. Elective surgery should be postponed until preoperative anaemia has been appropriately treated. An easy-to-follow algorithm for the detection, evaluation, and appropriate treatment of anaemia and iron deficiency in surgical patients should be used.

Key words:
preoperative anaemia; iron deficiency; erythropoiesis stimulating agents; algorithm