MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksiTransmission of hepatitis B and C in the dental practice

Vlaho Brailo

Virusni hepatitis B i C su krvlju prenosive bolesti do čijega prijenosa može doći tijekom stomatološkog liječenja. Prijenos se može dogoditi s pacijenta na stomatologa, sa stomatologa na pacijenta i s pacijenta na pacijenta. Najčešći put prijenosa s pacijenta na stomatologa jest ubod na kontaminiranu iglu. Prijenos sa stomatologa na pacijenta može se dogoditi ako zaraženi stomatolog ne nosi zaštitne rukavice. Prijenos s pacijenta na pacijenta može se dogoditi putem kontaminiranih instrumenata i radnih površina. Rutinske mjere kontrole infekcije učinkovito eliminiraju/minimaliziraju rizik za prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi. Cijepljenje protiv hepatitisa B učinkovito štiti od profesionalnog obolijevanja zdravstvenih radnika.

Ključne riječi:
hepatitis B; hepatitis C; profesionalno izlaganje; kontrola infekcije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Viral hepatitis B and C are blood-transmitted diseases, whose transmission can occur during dental treatment. The transmission can occur from patient to dentist, from dentist to patient and from patient to patient. The most common route of transmission from the patient to the dentist is a sting on the contaminated needle. Transmission from the dentist to the patient can occur if an infected dentist does not use protective gloves. Transmission from one patient to another can occur through contaminated instruments and work surfaces. Routine infection control measures effectively eliminate/minimize the risk of transmission of hepatitis B and C in the dental practice. Vaccination against hepatitis B effectively protects healthcare workers.

Key words:
hepatitis B; hepatitis C; infection control; occupational exposure