MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Dječja traumatologija HR ENG

Prijelomi lakta u dječjoj dobiElbow fractures in children

Nado Bukvić, Ana Bosak-Veršić, Zlatko Tomašić, Harry Nikolić, Danijel Frane Bukvić Laginja

Prijelomi kostiju lakatnoga zglobno-koštanog spoja u djece i mladih česte su koštane ozljede, a prema učestalosti se nalaze na drugom mjestu, odmah nakon prijeloma podlaktice. Prijelomi u laktu pojavljuju se s učestalošću od 8-12,7% od svih prijeloma dugih kostiju u djece. Ti prijelomi podrazumijevaju prijelom donjeg okrajka nadlaktične kosti i prijelome proksimalnog dijela podlaktičnih kostiju. Složenost lakatnoga zgloba očituje se u uzglobljivanju triju kostiju koje čine tri zgloba. Svakom se prijelomu u laktu u dječjoj dobi mora pristupiti vrlo odgovorno zbog mogućnosti oštećenja hrskavičnih epifiznih zona kostiju i naknadnog poremećaja u rastu kosti. Trajne se komplikacije očituju u obliku funkcionalnih i kozmetičkih poremećaja i zahtijevaju naknadno kirurško-fizijatrijsko liječenje. 

Ključne riječi:
djeca; lakat; prijelomi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

In children and youth, bone fractures of the elbow are common bone injuries, coming in second at frequency of occurence, with the most frequent being the fracture of the forearm. Fractures in the elbow occur at a frequency of 8-12.7% of all fractures of the long bones in children. These fractures include fractures of the distal humerus, and fractures of the proximal part of the forearm bones. The elbow joint is complex as the three bones make up the three joints. All fractures of the elbow in children must be approached very responsibly due to the possibility of damaging the cartilage epiphyseal zone of the bones and subsequent disturbances in the growth of bones. Permanent complications are manifested in the form of functional and cosmetic disorders which later require surgical-physiatric treatment. 

Key words:
children; elbow; fractures