MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Prijedlog farmakoterapijskog postupnika u liječenju PTSP-aSuggested algorithm for pharmacotherapy of post-traumatic stress disor

Mate Mihanović, Slađana Zlatarević, Branka Restek-Petrović, Vladimir Grošić, Slobodanka Kezić, Sven Molnar

Liječenje bolesnika oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) predmet je aktualnih metaanaliza i kritičkih osvrta. Nekoliko profesionalnih i nacionalnih agencija objavilo je terapijske smjernice za liječenje oboljelih od akutnog i kroničnog PTSP-a, te ukazalo na mogućnosti primjene novih supstanci za koje prvi rezultati istraživanja ukazuju da bi mogle biti farmakodinamički učinkovite u liječenju, no koje tek trebaju biti potvrđene za upotrebu u praksi. Međutim, unatoč sve većem broju lijekova koji su se pokazali učinkovitim u terapiji PTSP-a, velik broj oboljelih ne reagira na njih kao ni na psihoterapiju ni druge metode liječanja. Liječenje pojedinih subkategorija kliničke slike PTSP-a, ali i individualna obilježja oboljelih, determiniraju terapijski učinak. Potrebno je, dakle, procijeniti koji je najbolji lijek ili kombinacija lijekova, koja je adekvatna doza i najprikladnije trajanje terapije. Ovisno o psihičkom stanju i adherentnosti oboljeloga terapeut procjenjuje treba li i kako kombinirati farmakoterapiju i psihoterapiju te socioterapiju. 

Ključne riječi:
algoritmi; farmakoterapija; novi lijekovi; posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

The treatment of patients with post-traumatic stress disorder (PTSD) has been the focus of recent meta-analyses and critical reviews. Treatment guidelines for acute and chronic PTSD have been published by several professional and national agencies, indicating the possibilities of using new agents that could be pharmacodynamically effective in these patients, but still need to be evaluated in practice. However, despite an increasing number of effective medications for the treatment of PTSD, there is a large proportion of patients who respond neither to pharmacotherapy nor psychotherapy or other methods. Treatment success depends on specific forms of PTSD and individual characteristics of patients and requires an adequate choice of medications, their dosage, and duration of treatment. Depending on the mental state and compliance of the patient, the therapist decides on treatment modality and their combination (pharmacotherapy, psychotherapy, and sociotherapy). 

Key words:
algorithms; drug therapy; drugs, investigational; stress disorder, post-traumatic