Preživljenje nakon obostrane mastektomije kod nosioca BRCA 1 i BRCA 2 mutacije

 

Žene koje nose BRCA1 ili BRCA2 mutaciju imaju 60-70% doživotni rizik za razvitak karcinoma dojke te nakon što se jednom dijagnosticira karcinom dojke visoki rizik za razvitak drugog primarnog karcinoma dojke. Stoga je u liječenju tih pacijentica važno ne samo smanjiti rizik za nastanak prvog karcinoma dojke, već i smanjiti rizik za nastanak drugog primarnog karcinoma dojke. Do sada su istraživači pacijentice pratili u 10-godišnjem razdoblju nakon nastanka karcinoma dojke iako je to relativno kratko razdoblje uzevši u obzir da se drugi primarni karcinom dojke razvija sporo.

Kanadski istraživači su u retrospektivnoj analizi objavljenoj u časopisu „British Medical Journal“ od 11. veljače 2014. objavili rezultate 20-godišnjeg praćenja pacijentica koje su nosioci BRCA1 ili BRCA 2 mutacije i kod kojih je provedena ili jedno ili obostrana mastektomija. Od ukupno 390 pacijentica, kod 181 je provedena obostrana mastektomija. Rezultati su pokazali kako je u razdoblju praćenja (prosječno vrijeme trajanja praćenja 14,3 godine) od karcinoma dojke umrlo 79 pacijentica. U grupi kod koje je provedena jednostrana mastektomija preživljenje je iznosilo 66%, a u skupini kod koje je provedena obostrana mastektomija 88%. Kada je provedena multivarijatna analiza s obzirom na dob kod dijagnoze, godine dijagnoze, terapiju i druge prognostičke čimbenike, pokazalo se kako je obostrana mastektomija povezana s 48% smanjenim rizikom od karcinoma dojke.

Autori zaključuju da, iako je broj pacijentica u toj kohorti relativno malen, studija sugerira kako je obostrana mastektomija kod nosioca BRCA1 i BRCA2 mutacije povezana s manjom smrtnošću od karcinoma dojke.

SHUTTERSTOCK

Obostrana mastektomija kod nosioca BRCA1 i BRCA2 mutacije povezana je s manjom smrtnošću od karcinoma dojke 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 109/110