Prevencija spontanog pobačaja gestagenima u žena s ponavljajućim spontanim pobačajima nepoznate etiologije

Poznato je da progesteron, ženski spolni hormon, stimulira sekretorne promjene u maternici potrebne za implantaciju oplođenog jajašca. Pretpostavlja se da je neprimjerena sekrecija istih razlog mnogih spontanih pobačaja. Sukladno tome, kliničari često koriste gestagene (lijekove koji su u interakciji s progesteronskim receptorima) u prvom tromjesečju trudnoće za prevenciju spontanih pobačaj.

Ovo je obnovljeni sustavni pregledni članak (zadnji je objavljen 2013.), a čiji je cilj bio analizirati učinkovitost i sigurnost gestagena u prevenciji spontanih pobačaja. Pretražena je literatura do lipnja 2017., a uključene su sve randomizirane i kvazirandomizirane studije koje su uspoređivale gestagene s placebom ili nikakvom terapijom.

U sustavni pregledni članak uključeno je sveukupno 13 istraživanja (2556 žena). Devet istraživanja uspoređivalo je gestagene s placebom, a ostala četiri sa skupinama koje nisu liječene. U šest istraživanja uključene su žene koje su imale tri ili više spontanih pobačaja, dok je sedam istraživanja uključilo žene koje su imale dva ili više spontanih pobačaja. Način primjene, doza kao i duljina liječenja bili su različiti. U većini istraživanja rizik od pristranosti bio je nizak. Jedanaest istraživanja (2359 žena) uključeno je u statističku analizu kojom je pokazano smanjenje broja spontanih pobačaja u žena koje su uzimale terapiju gestagenima u odnosu na žene koje su uzimale placebo (omjer rizika – RR 0,69%, 95% interval pouzdanosti – CI 0,51–0,92, 11 istraživanja, 2359 ispitanika, umjerena kvaliteta dokaza). Analizom podskupina uspoređujući placebo-kontrolirane s nikakvim liječenjem kao i različite načine primjene lijeka nisu pokazali značajnu razliku. Međutim, uočen je izraženiji učinak u žena koje su imale tri ili više spontanih pobačaja u odnosu na one koje su imale dva ili više. Potrebno je naglasiti da je skupina žena koja je imala tri ili više pobačaja bila vrlo heterogena. Ni jedno od uključenih istraživanja nije objavilo bilo koji sekundarni ishod u trudnica, uključujući jutarnju mučninu, tromboemboliju, depresiju, prijam u jedinicu intenzivnog liječenja ili posljedičnu neplodnost. Postojala je malena dobrobit za žene koje su liječene gestagenima ako se usporedi broj živorođenih (RR 1,11, 95% CI 1,00–1,24, 7 studija, 2086 žena, umjerena razina dokaza). Iako je stopa prijevremenog rođenja vjerojatno bila manja u žena koje su liječene gestagenima, rezultat je uglavnom posljedica rezultata jednog istraživanja te ga treba tumačiti s velikim oprezom. Nema jasne razlike među skupinama za druge sekundarne ishode neonatalne smrtnosti ili abnormalnosti spolovila kod fetusa. Moguće je i smanjenje broja mrtvorođenih, iako je i to rezultat koji je posljedica uglavnom jednog istraživanja i potrebno ga je oprezno tumačiti (RR 0,38, 95% CI 0,24–0,58, 3 istraživanja, 1199 žena). Mala je razlika ili je uopće nema ako se usporedi broj novorođenčadi s niskom porođajnom masnom. Studije nisu objavile sekundarne ishode vezane za djecu kao što su teratogeni učinci i broj prijmova u jedinicu intenzivnog liječenja.

Autori ovog sustavnog preglednog članka zaključili su kako suplementacija gestagenima u žena s ponavljajućim spontanim pobačajima može smanjiti broj istih u idućim trudnoćama.

Haas DM, Ramsey PS. Progestogen for preventing miscarriage. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD003511.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 132