MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Pretilost i trudnoćaObesity and pregnancy

Ratko Matijević, Milan Pavlović

Pretilost i prekomjerna tjelesna težina predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem. Kako u svakodnevnom životu, pretilost također predstavlja problem i tijekom trudnoće gdje je jasno dokazano da se trudnoća pretile žene smatra visokorizičnom. Između ostaloga, dominantno se problemi javljaju kroz veću učestalost gestacijskog dijabetesa, hipertenzije, preeklampsije, te porast perinatalnog mortaliteta. Preporuke govore u prilog multidisciplinarnom pristupu pretiloj trudnici, ali i svakoj pretiloj ženi koja planira trudnoću. U multidisciplinarne timove treba uključiti ginekologa, liječnika primarne zdravstvene zaštite, specijaliste uže specijalnosti fetalne – maternalne medicine, dijatetičare, specijaliste fizikalne medicine te anesteziologe. Dijetni programi i redukcija tjelesne težine, iako ne jasno dokazano, pogoduju boljim rezultatima i ishodu trudnoće, kako za trudnicu, tako i za njeno dijete. 

Ključne riječi:
komplikacije u trudnoći; prekomjerna tjelesna težina; pretilost; visokorizična trudnoća

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Obesity and overweight are an important public health problem and also represent a serious problem in pregnancy. Evidence shows that obesity or overweight in pregnancy are associated with increased incidence of complications, such as gestational diabetes, hypertension, and preeclampsia, and increased perinatal mortality. Therefore, pregnancy in obese women is classified as high risk. According to the recommendations, a multidisciplinary approach to every pregnant woman with obesity and every obese woman planning a pregnancy is needed. A multidisciplinary team should consist of a gynaecologist, general practitioner, different specialists in fetal-maternal medicine, a nutritionist, specialist in physical medicine and rehabilitaiton and anaesthesiologist. Despite some controversal results, diet programs and reduction and control of body weight during pregnancy in obese women improve pregnancy outcomes and benefit both the mother and her child. 

Key words:
obesity; overweight; pregnancy, complications; pregnancy, high-risk