Prepoznavanje rizika za karcinom jajnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Karcinom jajnika je po učestalosti sedmi karcinom u ženskoj populaciji, a svake godine se u svijetu dijagnosticira 225.000 novih slučajeva. Iako se tijekom proteklih godina značajno poboljšalo preživljenje od ovog malignoma, ipak se u najvećem broju slučajeva bolest otkrije u trećem ili četvrtom stadiju kada je preživljenje 20% odnosno 6%.

Britanski autori su u British Medical Journalu od 4. siječnja 2012. objavili rezultate velike kohortne studije kojom su istraživali učinkovitost algoritma kojim bi se u ordinacijama obiteljske medicine mogao provesti probir žena s ranim stadijem karcinoma jajnika. Studija se provodila u 375 ordinacija obiteljske medicine u sklopu derivacijske skupine pacijentica i u 189 ordinacija u sklopu validacijske skupine pacijentica, a uključivala je žene u dobi od 30 do 84 godine koje na početku istraživanja nisu imale simptome indikativne za karcinom jajnika.

Tijekom dvogodišnjeg praćenja je u derivacijskoj kohorti od 2,025.812 godina pacijentica utvrđeno 976 novih slučajeva karcinoma jajnika, dok je u validacijskoj kohorti od 1,065.490 godina pacijentica utvrđeno 538 slučajeva. Faktori rizika koji su uključeni u konačni algoritam su kako slijedi; obiteljska anamneza karcinoma jajnika (9,8 puta veći rizik), anemija (2,3 puta veći rizik) abdominalna bol (7 puta veći rizik), distenzija trbuha (23 puta veći rizik), rektalno krvarenje (2 puta veći rizik), postmenopauzalno krvarenje (6,6 puta veći rizik), gubitak apetita (5,2 puta veći rizik) i gubitak tjelesne težine (2 puta veći rizik).

Kada se iz validacijske skupine pacijentica izdvojila grupa koja po prisutnosti faktora rizika spada iznad 90 percentile, utvrdilo se kako je unutar te grupe 340 novooboljelih pacijentica odnosno 63,2% svih novooboljelih pacijentica.

Autori istraživanja vrijednost ove studije vide u tome da liječniku primarne zdravstvene zaštite daje pravu informaciju o tome kada po jedinu pacijenticu uputiti na daljnju obradu u smislu utvrđivanja razine CA-125 i ultrazvuka abdomena.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 17 Br. 97