Prehrambena vlakna za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti: ohrabrujući rezultati o učinku na čimbenike rizika

Prevencija kardiovaskularnih bolesti (KVB) javnozdravstveni je prioritet. S KVB-om povezuju se brojni prehrambeni čimbenici. Jedan takav čimbenik su prehrambena vlakna, koja bi mogla imati blagotvorno djelovanje na KVB-rizike. Stoga je nužno ispitati dokaze iz randomiziranih kontroliranih istraživanja kako bi se vidjelo mogu li prehrambena vlakna smanjiti učestalost takvih bolesti.

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključena su 23 randomizirana kontrolirana pokusa objavljena do siječnja 2015. (1512 ispitanika) u kojima su ispitani učinci prehrambenih vlakana. Rizik od pristranosti bio je nejasan u većini istraživanja i istraživanja su uključila malen broj ispitanika. U pet istraživanja ispitane su intervencije koje su trajale dulje od 12 tjedana. U istraživanjima su ispitana različita prehrambena vlakna i među intervencijskim skupinama je po pitanju izbora intervencije bilo malo sličnosti.

Niti jedno od istraživanja nije prikazalo podatke o učinku na mortalitet (ukupni ili kardiovaskularni) ili kardiovaskularne događaje. Rezultati vezani za lipide pokazali su značajan blagotvoran učinak povećanog uzimanja prehrambenih vlakana na ukupnu razinu kolesterola (17 pokusa, 20 usporedbi), razinu LDL-kolesterola, ali ne i na razinu triglicerida. Uočeno je vrlo maleno, ali statistički značajno smanjenje (umjesto povećanja) vrijednosti HDL-a u skupini koja je uzimala veće količine prehrambenih vlakana.

Mali broj istraživanja ispitao je djelovanje na arterijski krvni tlak, gdje je uočen značajan učinak povećane konzumacije vlakana na dijastolički krvni tlak, a iako je uočeno i smanjenje sistoličkog krvnog tlaka, te vrijednosti nisu bile statistički značajne.

Nuspojave su bile blage i odnosile su se uglavnom na blage probavne nuspojave te su bile češće u skupini koja je imala intervenciju vezanu za prehrambena vlakna.

Zaključak je autora da su istraživanja bila kratkotrajna i nisu opisala glavne ishode vezane za KVB. Zbirna analiza rezultata pokazuje da veća količina prehrambenih vlakana može smanjiti ukupni i LDL-kolesterol i dijastolički krvni tlak. Te ohrabrujuće rezultate treba potvrditi u duljim i kvalitetnijim kliničkim pokusima, gdje također treba pojasniti učinak različitih vrsta vlakana (topljiva u odnosu na netopljiva) i načina primjene (dodaci prehrani u odnosu na namirnice) na KVB-događaje i rizične čimbenike za primarnu prevenciju KVB-a. 

Hartley L, May MD, Loveman E, Colquitt JL, Rees K. Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016;1:CD011472.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 119/120