Pregled rada Centra za prostatu Klinike za urologiju KBC-a Zagreb

 

Poznato je da su smetnje mokrenja uzrokovane bolestima prostate najčešći razlog dolaska pacijenta urologu i jedan od najčešćih razloga hospitalizacije na odjelima urologije. Zbog navedenog bolesti prostate predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Moderan pristup dijagnostici i liječenju bolesti prostate je multidisciplinaran. Uz urologa u njemu sudjeluju i onkolozi, radiolozi, patolozi, specijalisti nuklearne medicine, mikrobiolozi, anesteziolozi, psiholozi i dijetetičari, a od velikog značaja je dobra suradnja s liječnicima obiteljske medicine. 
 
Danas, kad u uobičajenoj polikliničkoj praksi pregledavamo veliki broj pacijenata, shvatljivo je kako imamo vrlo malo vremena za pojedinog pacijenta i njegove tegobe. S obzirom da tegobe nekih pacijenata zahtijevaju detaljniji i podrobniji pristup koji nije moguć u redovnoj praksi, stvorila se ideja osnivanja Centra za prostatu. Početkom prosinca 2016. godine osnovan je Centar za prostatu, Klinike za urologiju KBC-a Zagreb. Ovakav Centar je jedinstven u širem okruženju. Cilj koji se želi postići osnivanjem ove funkcionalne jedinice Klinike za urologiju je pojednostavljivanje procesa i skraćivanje vremena potrebnog za dijagnostičku obradu i liječenje bolesti prostate. 
 
Ovdje su pacijent i njegove tegobe vezane uz prostatu i mokrenje u središtu pažnje. Ovakvim pristupom pacijent u jednom radnom danu dobije kompletnu osnovnu obradu, mišljenje iskusnih urologa i plan daljnjeg liječenja. Rad je usmjeren na pacijente s tegobama mokrenja, dobroćudnim povećanjem prostate, rakom prostate i upalnim bolestima prostate (prostatitisima). 
 
Centar se uklapa u trend europskog zdravstva usmjeren prema širem korištenju polikliničke i dnevno-bolničke skrbi. Ta ideja ne bi funkcionirala kad Centar ne bi imao podršku uprave te odgovarajuće prostorne, tehničke, vremenske i kadrovske uvjete. 

Prvi pregled 

Centar je koncipiran kroz dnevnobolničku skrb kako bi se pružila najbrža i najšira mogućnost dijagnostičke obrade. Nalazi se u modernim prostorima „zelene zgrade” u KBC-u Zagreb gdje pacijent dolazi u 8 h ujutro s uputnicom za dnevnu bolnicu urologije. 
 
Pacijentima s tegobama mokrenja povezanim s dobroćudnim povećanjem prostate i sumnjom na rak prostate u sklopu prvog pregleda napravit će se niz pretraga. 
 
Dijagnostičke pretrage prvog pregleda: 
 • PSA
 • kreatinin
 • sediment urina
 • mikciometrija (uroflow)
 • IPSS upitnik (međunarodni sustav bodovanja prostatičnih simptoma)
 • ultrazvuk urotrakta
 • urološki pregled 
Na kraju je ono najbitnije, a to je detaljan razgovor s iskusnim liječnikom urologom tijekom kojeg će se raspraviti tegobe koje pacijent ima, očekivanja od liječenje i nalazi pretraga. U Centru postoji mogućnost konzilija urologa kako bi se u najsloženijim slučajevima donio zajednički stav i preporuka za liječenje. 
 
Oko 13 h kad su gotovi svi nalazi i pregled, pacijent ima plan liječenja, prilagodbu terapije i dobije sve uputnice za eventualnu daljnju dnevnobolničku obradu ili sljedeću kontrolu. 

Rak prostate – drugi maligni tumor po učestalosti u Republici Hrvatskoj 

Kad postoji sumnja na rak prostate u sklopu Centra se izvode biopsije prostate. Biopsija prostate je čest i invazivan dijagnostički zahvat koji za pacijenta predstavlja stresan i neugodan događaj. Ovdje se u ugodnom prostoru uz primjenu lokalne anestezije pod kontrolom najmodernijeg triplanarnog transrektalnog ultrazvučnog uređaja četiri dana u tjednu izvode biopsije prostate. 
 
Pacijentima su po potrebi tijekom kasnijeg oporavka na raspolaganju ležajevi dnevne bolnice. Desetak dana kasnije, kada bude poznat patohistološki nalaz, pacijent dolazi na pregled te se dogovora daljnji plan obrade i liječenja. 
 
Od sredine prošle godine u suradnji s našim radiolozima radi se multiparametrijska magnetska rezonancija. Ova pretraga predstavlja svjetski vrh u slikovnom prikazu prostate pri dijagnostici raka prostate, a analiza snimaka zahtjeva iskusne vrhunske radiologe. Kako bi se najbolje iskoristila pretraga i postigao optimum u dijagnostici raka prostate, odluka o indikaciji za ovu pretragu čini se kroz multidisciplinarni konzilij. Najveća primjenjivost ove pretrage je kod pacijenata koji imaju niz negativnih biopsija prostate, a i dalje postoji klinička sumnja na rak prostate. Nakon pozitivnih rezultata ove pretrage potrebno je pri biopsiji prostate uzeti uzorak tkiva iz suspektne regije u prostati. Za ovo je od velikog značaja mogućnost suradnje urologa koji izvodi biopsiju s radiologom, kao i kvaliteta ultrazvučnog uređaja na kojem se izvodi biopsija prostate. Od kad se u Klinici koristi takav pristup postignuti su izvrsni rezultati u dijagnostici raka prostate u ciljanoj skupini pacijenata. 
 
Rak prostate predstavlja drugi maligni tumor po učestalosti u Republici Hrvatskoj. Iako pravodobno otkriven ima visoku stopu izlječenja, i dalje značajan broj muškaraca umire od raka prostate. Na raspolaganju postoji širok izbor modaliteta liječenja kao i kombinacija tih istih modaliteta. 
 
Kako bi se objektivizirao odabir te odabrao adekvatan pristup liječenju pojedinog pacijenta, svaki pacijent s novootkrivenim rakom prostate, kao i pacijent kod kojeg liječenje raka prostate zahtijeva složeniju prilagodbu terapije, upućuje se na multidisciplinarni konzilij. Ovaj konzilij se sastaje jednom tjedno i nakon što razmotri medicinsku dokumentaciju te razgovara s pacijentom donosi plan liječenja ili eventualne dodatne obrade. Okosnica rada ovog konzilija su urolozi i onkolozi koji se dugi niz godina bave liječenjem raka prostate. Iako je ovakav pristup vremenski zahtjevan i koristi velik broj liječnika, on pruža optimalan i individualiziran pristup liječenju pojedinog pacijenta te predstavlja mogućnost odabira pravovremenih i optimalnih promjena u liječenju uz značajan učinak na preživljenje pacijenta. Ovime Centar za prostatu predstavlja i dio Referentnog centra za urološku onkologiju Ministarstva zdravstva, a koji se nalazi u Klinici za urologiju KBC-a Zagreb. 

Upalne bolesti prostate 

Upalne bolesti prostate su česta i izrazito neugodna bolest koja značajno narušava kvalitetu života pacijenata. Osim standardne urološke obrade, dijagnostika kod ovih pacijenata uključuje uzimanje niza uzoraka urina, eksprimata prostate i ejakulata za mikrobiološku obradu. U sklopu pregleda pacijenti dodatno ispunjavaju upitnik NIH-CPSI (bodovni sustav ocjenjivanja simptoma kod kronične upale prostate). Oko jednog tjedna kasnije, kad pristignu nalazi mikrobiološke obrade, prokomentiraju se s pacijentom te se dogovori plan liječenja i kasnijih kontrola. S obzirom da ovi pacijenti zahtijevaju složenu obradu, detaljan pregled te dug i opsežan razgovor o simptomima i etiologiji stanja, ovakav koncept obrade i liječenja u sklopu Centra za njih je iznimno koristan. 

Edukacijsko-znanstvena uloga 

Djelatnici Centra posvećeni su edukaciji i informiranju pacijenata o zdravlju i bolestima prostate. U čekaonici se cijelo vrijeme prikazuju odabrane multimedijalne prezentacije i edukativni videomaterijali. Na raspolaganju su knjižice i pisani materijali koji su prilagođeni pacijentima, a koje pacijenti mogu ponijeti kući za podrobnije informiranje. Liječnici multidisciplinarnog tima redovito surađuju s udrugama pacijenata te sudjeluju i priređuju javnozdravstvene akcije. 
 
Broj pacijenata, suradnja različitih i motiviranih liječnika i informatizacija omogućuju kontinuirano praćenje i analizu rezultata dijagnostike i liječenja. Vrhunski rezultati i velik broj liječenih pacijenata temelj su za višegodišnju uspješnu suradnju na međunarodnim istraživačkim projektima. Ovo nam dodatno pruža pristup različitim kliničkim istraživačkim projektima i pravovremenu primjenu novih dijagnostičko-terapijskih spoznaja. 

Zaključak 

U Centru za prostatu u središtu pozornosti nalazi se pacijent, a o zdravlju njegove prostate brine multidisciplinarni tim specijalista. 
 
Centar za prostatu veliki je korak naprijed u nastavku dosadašnjeg rada naših liječnika u liječenju bolesti prostate te dodatno poboljšava: 
 • suradnju s liječnicima obiteljske medicine
 • posvećenost prevenciji bolesti prostate i ranom otkrivanju raka prostate
 • suradnju s udrugama oboljelih i provođenje javnozdravstvenih edukacija
 • prostorno-tehničke uvjete dijagnostike koji imaju značajan utjecaj na ugodu i dignitet pacijenata
 • djelovanje redovitog multidisciplinarnog konzilija
 • donošenje drugog mišljenja u suradnji s drugim bolnicama
 • povećanje broja liječenih, poboljšanje rada i proširenje postupaka u dnevnobolničkoj medicinskoj skrbi
 • izvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji postaju lakši (jednostavniji) i sigurniji
 • praćenje rezultata dijagnostike i liječenja
 • evaluaciju i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka
 • domaću i međunarodnu znanstvenu suradnju i produktivnost. 
 
Pozitivna energija, suradnja različitih liječnika i udruga pacijenata predstavlja platformu koja omogućava praćenje i implementaciju novih saznanja, dijagnostičkih i terapijskih postupaka u tretiranju naših pacijenata. Slijedom navedenog, očekuje se postizanje boljeg liječenja, duljeg preživljena i veće kvalitete života pacijenata. 
 

Djelatnici Centra posvećeni su edukaciji i informiranju pacijenata o zdravlju i bolestima prostate – na slici prijemni šalter Centra za prostatu

 

U čekaonici se cijelo vrijeme prikazuju odabrane multimedijalne prezentacije i edukativni videomaterijali

 

Centar za prostatu Klinike za urologiju KBC-a Zagreb osnovan je početkom prosinca 2016. godine i jedinstven je u regiji

 

Moderno opremljena prostorija za biopsiju prostate - uz primjenu lokalne anestezije pod kontrolom najmodernijeg triplanarnog transrektalnog ultrazvučnog uređaja četiri dana u tjednu izvode se biopsije prostate

 

Cilj koji se želi postići osnivanjem funkcionalne jedinice Klinike za urologiju je pojednostavljivanje procesa i skraćivanje vremena potrebnog za dijagnostičku obradu i liječenje bolesti prostate – na slici ambulanta Centra za prostatu

 

Centar se uklapa u trend europskog zdravstva usmjeren prema širem korištenju polikliničke i dnevno-bolničke skrbi – na slici prostorija za odmor pacijenata

 

Jedna od aktivnosti Centra je realizacija i distribucija edukativnih materijala za bolesnike

 

Upute za liječnike obiteljske medicine

Za narudžbu bolesnika u Centar za prostatu potrebna je D2 uputnica za dnevnu bolnicu urologije. S uputnicom narudžbe su moguće putem email-a: predbiljezbe.centar.za.prostatu@kbc-zagreb.hr ili osobno u Centru (1. kat zelene zgrade KBC-a Zagreb).

Pregled u Centru najkorisniji je osobama sa sljedećim indikacijama:

 • početnim tegobama mokrenja koje zahtijevaju prvi pregled urologa
 • povišenim vrijednostima PSA
 • novodijagnosticiranim rakom prostate zbog čega je potrebna pomoć pri odluci o daljnjem liječenju
 • dugotrajnim tegobama mokrenja koje trebaju nove opcije liječenja
 • dugoročnim tegobama u vidu kroničnog prostatitisa kod mlađih pacijenata 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 124/125