Prednost monoterapije u antiagregacijskom liječenju

Učinkovitost aspirina i mnogih drugih lijekova koji se koriste kao antiagregacijska terapija bila je do sada ispitivana u nizu kliničkih studija. U ispitivanja su bili uključeni bolesnici s prethodnom okluzivnom vaskularnom bolešću, kao i pojedinci sa značajnim rizičnim čimbenicima za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Antiagregacijska terapija ima vrlo važnu ulogu u sekundarnoj prevenciji ishemijskog moždanog udara. Najpropisivaniji su lijekovi: acetilsalicilna kiselina (ASK), tiklopidin, klopidogrel i dipiridamol.

Kako bi usporedili učinkovitost monoterapije u odnosu na kombinaciju dvaju različitih antiagregacijskih lijekova, skupina autora sa Sveučilišta Johns Hopkins u Baltimoreu provela je veliku metaanalizu kojom se obuhvatilo sva istraživanja objavljena na engleskom jeziku od 1988. do 2006. godine koja su imala navedene komplikacije krvarenja kao i jednomjesečno praćenje bolesnika (Fundam Clin Pharmacol 2008 Jun; 22(3):315-21)

U osamnaest istraživanja, koja su odgovarala kriterijima metaanalize, bilo je uključeno 129.314 bolesnika, a posebna je pažnja usmjerena zabilježenim manjim, značajnijim, intrakranijalnim i letalnim krvarenjima u bolesnika na antiagregacijskoj terapiji.

Rezultati metaanalize pokazuju kako je u provedenim istraživanjima dvojna antiagregacijska terapija bila povezana sa značajno povećanim rizikom obilnijih i manjih krvarenja u odnosu na antiagregacijsku monoterapiju. Istovremeno nije primijećena značajnija razlika u učestalosti fatalnih i intrakranijalnih krvarenja. Bolesnici koji su na dvojnoj antiagregacijskoj terapiji imali su 40-50% veći rizik u odnosu na bolesnike koji su liječeni samo jednim lijekom – naglašavaju autori provedene metaanalize. To svakako treba imati na pameti kod izbora dugotrajne antiagregacijske terapije u bolesnika s prethodnom vaskularnom okluzijom ili onima s povećanim rizikom od razvoja okluzivne vaskularne bolesti. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77