Povišene vrijednosti mokraćne kiseline u bolesnika s dijabetesom

Povišene koncentracije mokraćne kiseline u serumu bolesnika s dijabetesom tipa 1 povezuju se i bez prisutnosti proteinurije s oštećenjem bubrežne funkcije (Clin J Am Soc Nephrol 2008 Feb 13 [Epub ahead of print]), upozorava skupina istraživača s Harvarda. Rani pad bubrežne funkcije u bolesnika s dijabetesom tip 1 nastaje prije pojave proteinurije, naglašava voditeljica studije, Elizabeth Rosolowsky. U istraživanje provedeno na Harvard Medical School u Bostonu bila su uključena 364 bolesnika s normoalbuminurijom i 311 bolesnika s mikroalbuminurijom. Osim uzimanja povijesti bolesti, bolesnicima su mjerene serumske koncentracije mokraćne kiseline i cystatina C, stopa sekrecije albumina, hemoglobin A1c i krvni tlak.

Srednja glomerularna filtracija u bolesnika je iznosila 119 mL/min (u onih s normoalbuminurijom) i 99 mL/min (u bolesnika s mikroalbuminurijom). Bubrežna je funkcija bila blaže ili umjereno oštećena (<90 mL/ min) u 10% onih s normoalbuminurijom i 36% ispitanika s mikroalbuminurijom.

Treba napomenuti da je niža stopa glomerularne filtracije u istraživanju bila značajno i neovisno povezana s višom koncentracijom mokraćne kiseline u serumu i povišenom stopom urinarne ekskrecije albumina, starijom dobi i antihipertenzivnim liječenjem. Dr. Rosolowsky smatra kako će daljnjim istraživanjima biti potrebno ustanoviti može li smanjenje serumske razine mokraćne kiseline spriječiti nastanak bubrežne disfunkcije u bolesnika s dijabetesom tipa 1.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 75/76