Povezanost uporabe varfarina i sulfonilureje te ozbiljne hipoglikemije

„British Medical Journal“ u izdanju od 7. prosinca 2015. (BMJ 2015;351: h6223) donosi članak autora Johna A. Romleyja i suradnika koji se odnosi na istraživanje varfarina u svjetlu povećanog rizika nastanka ozbiljne hipoglikemije u starijih pacijenata na terapiji sulfonilureja glipizidom/glimepiridom. Radi se o retrosprektivnoj kohortnoj analizi odabrane populacije u dobi od 65 godina i starijih u razdoblju 2006- 2011. godine.

Glavni mjereni ishod bio je boravak na odjelu hitne medicine ili hospitalizacija s primarnom dijagnozom hipoglikemije u pacijenata kojima su istovremeno propisivani varfarin i glipizid/glimepirid, u usporedbi samo s glipizid/glimepiridom. Sekundarni ishod uključio je prijelom kosti povezan s hipoglikemijom i promjenu svijesti/mentalnog statusa. Pokazana je pozitivna korelacija između propisivanja varfarina s glipizidom/glimepiridom i posjeta hitnoj službi/hospitalizacije zbog hipoglikemije, osobito u pacijenata kojima se varfarin tek uvodi. Rezultat istraživanja ukazuje na moguću značajnu interakciju između tih lijekova.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 118