Povezanost siromaštva i mentalnog zdravlja

 

U svakodnevnom se životu profesionalno i privatno nažalost često susrećemo s problemom rastućeg siromaštva. Problem nije prepoznat samo u Republici Hrvatskoj, već se radi o izazovu koji je na međunarodnoj razini postao predmetom istraživanja. Tako časopis The Lancet Public Health u mrežnom izdanju od 15. veljače 2017. godine objavljuje članak autorice Sophie Wickham sa suradnicima o utjecaju osiromašenja na mentalno zdravlje majki i djece.

Radi se o longitudinalnoj analizi na kohorti djece u Ujedinjenom Kraljevstvu. Istraživanje je nastavak diskusije na temu je li smanjenje dohotka povezano s mogućnostima i životnim šansama djece. Iako je poznata povezanost siromaštva i lošeg mentalnog zdravlja majki i djece, vrlo je mali broj studija koje su proučavale utjecaj osiromašenja na mentalno zdravlje. Velika nacionalna reprezentativna kohorta djece rođene u Ujedinjenom Kraljevstvu između 1. rujna 2000. godine i 11. siječnja 2012. godine poslužila je kao baza podataka za tu longitudinalnu analizu.

Dob ispitanika bila je od početnih 9 mjeseci, pa do 11 godina na kraju bilježenja. Uključene su bile majke i djeca koja su bila jedinci, bez braće i sestara, bez mentalnih poteškoća, a koji nisu živjeli u siromaštvu do svoje treće godine života i gdje je majka bila glavna osoba za odgovaranje na pitanja postavljena u sklopu studije.

Temeljni su ishodi bili socioemocionalni bihevioralni problemi (Strengths and Difficulties Questionnaire) u dobi od 5, 7 i 11 godina, te psihički distres majke (Kessler 6 ljestvica). Od 6063 obitelji koje su zadovoljile ulazne kriterije uključenja u studiju, njih 844 (14%) dospjelo je u kategoriju siromaštva, dok je 5219 (86%) zadržalo status izvan skupine siromašnih. Osiromašenje i dospijevanje u kategoriju siromašnih povećalo je šanse za socio-emocionalne probleme djece i psihološki distres majki.

Kronološki, prvo po redu dospijevanje u kategoriju prihoda, koji se ubrajaju u razred siromaštva tijekom ranog djetinjstva, bilo je povezano s povećanim rizikom mentalnih problema majki i djece. Ti su učinci bili neovisni o promjenama u statusu „zaposlen/nezaposlen“.

Zaključuje se da osiromašenje, tj. dospijevanje u kategoriju prihoda koja znači siromaštvo, ima negativan utjecaj na životne šanse djece.

Valeriy Minyaev/Dreamstime.com

Je li smanjenje dohotka povezano s mogućnostima i životnim šansama djece?

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 124/125