Povezanost odbijanja cijepljenja i cijepljenjem preventabilnih bolesti u SAD-u

 

Časopis JAMA u izdanju od 15. ožujka 2016. godine objavljuje na globalnoj razini važan rad autora Varuna K. Phadke i suradnika, u kojem se istražuje povezanost sve češćeg odbijanja cijepljenja i pojave bolesti koje se cijepljenjem sprečavaju.

S obzirom na to da roditelji koji ne žele cijepiti djecu, u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) mogu odložiti imunizaciju ili zahtijevati izuzeće od državnog propisa o obveznom cijepljenju, potrebno je bolje razumijevanje povezanosti između odbijanja cijepljenja i pojave bolesti koje su se cijepljenjem mogle izbjeći.

Rad se temelji na pregledu objavljenih radova i evaluaciji povezanosti između odgode cijepljenja, odbijanja cijepljenja te izuzeća od cijepljenja, i epidemije ospica i hripavca, koji se u SAD-u zadnje vrijeme bilježe u povećanom broju.

Nađeno je 18 istraživanja u svezi ospica u kojima je opisano sveukupno 1.416 slučajeva ospica u bolesnika starosti od dva tjedna do 84 godine, od kojih je 184 bilo mlađe od godine dana. Više od jedne polovine (56,8%) nije bilo cijepljeno. Od 970 slučajeva, za koje su bili dostupni detaljni podaci, njih 574 nije bilo cijepljeno protiv ospica iako su za to postojali uvjeti. Njih više od 70% (tj. 405 osoba) za necijepljenje je navelo razlog koji nije bio zdravstvene naravi – kao što su npr. vjerski ili svjetonazorski razlozi.

U istraživanje 32 zabilježene pojave hripavca bilo je uključeno 10.609 osoba s poznatim vakcinacijskim statusom, u starosnoj dobi od deset dana do 87 godina. Pet najvećih epidemija uključivalo je 24-45% osoba koje nisu bile cijepljene. Međutim, više ozbiljnih slučajeva hripavca dogodilo se i u procijepljenim populacijama, što ukazuje na slabljenje imuniteta. Devet izvješća koja su se odnosila na 12 slučajeva bolesti pokazalo je da u osam slučajeva od 59% do 93% oboljelih namjerno nije bilo cijepljeno.
U zaključku, autori ističu da je znatan udio slučajeva ospica u SAD-u, koje su se pojavile nakon proglašenja eradikacije te bolesti, zabilježen u osoba koje namjerno nisu cijepljene. Odbijanje cijepljenja povezano je s povećanim rizikom pojave bolesti – kako u necijepljenih tako i u cijepljenih osoba. Iako se ponovno javljanje hripavca povezuje sa slabljenjem imuniteta i ostalim čimbenicima, odbijanje cijepljenja i dalje je povezano s povećanim rizikom od hripavca u nekim populacijama. 

GULIVER IMAGE / GETTY IMAGES

Odbijanje cijepljenja povezano je s povećanim rizikom pojave bolesti – kako u necijepljenih tako i u cijepljenih osoba

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 119/120