Povezanost intenzivne intervencije u stil života s remisijom kod dijabetesa tipa 2

 

Časopis JAMA od 19. prosinca 2012. donosi rezultate randomizirane kontrolirane studije kojom se uspoređivala učinkovitost između intenzivne intervencije u životni stil (ILI – intensive lifestyle intervention) s intervencijom u smislu potpore i edukacije oboljelih od dijabetesa (DSE – diabetes support and education control condition) kod 4503 odrasla državljana SAD-a s indeksom tjelesne mase iznad 25 i dijabetesom tipa 2.

Ispitanici su u razdoblju od četiri godine (početak intervencije: kolovoz 2001 – travanj 2004; zadnji kontrolni pregled: travanj 2008) nasumičnim odabirom podijeljeni u grupe kod kojih je provođen ILI ili DSE.

ILI je uključivao – grupno i individualno savjetovanje na tjednoj bazi kroz prvih šest mjeseci, nakon toga tri puta mjesečno kroz idućih šest mjeseci, dok se od druge do četvrte godine intervencije provodilo kontaktiranje i osvježavanje navika dva puta mjesečno.

DSE je manje intenzivna intervencija, a uključuje grupno savjetovanje o dijeti, tjelesnoj aktivnosti i društvenoj potpori tri puta godišnje.

Konačni su rezultati pokazali kako su ispitanici potvrdgnuti ILI-u izgubili značajno više na masi i poboljšali opće tjelesno stanje krajem prve godine i krajem četvrte godine intervencije te kako je kod njih zabilježena veća vjerojatnost da će postići neki oblik remisije (parcijalna ili potpuna, pri čemu se potpuna remisija definira kao ostvarivanje GUK-a natašte < 126 mg/dL i hemoglobin A1C<6,5% bez korištenja antidijabetičkih lijekova). Nakon prve godine to je uspjelo u 11,5% ispitanika iz ILI-grupe te u 2% ispitanika iz DSEgrupe. Ipak, nakon četvrte godine intervencije u remisiji je bilo tek 7,3% ispitanika iz ILI-grupe, dok je broj ispitanika iz DSE-grupe ostao na 2%. Kod ILI-ispitanika je 9,2% imalo trajnu remisiju nakon dvogodišnje terapije, 6,4% nakon trogodišnje i 3,5% nakon četverogodišnje terapije, dok su kod DSE-ispitanika iste vrijednosti iznosile 1,7% nakon dvije godine, 1,3% nakon tri godine i 0,5% nakon četiri godine provođenja terapije.

U konačnici se može zaključiti kako su intervencije u životni stil relativno slabo učinkovite u postizanju remisije kod pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2, no kako je intenzivna intervencija ipak učinkovitija nego savjetovanje o životnom stilu koje se provodi do tri puta godišnje.

GULIVER IMAGE / GETTY IMAGES

Čak i intenzivne intervencije u stil života nisu učinkovite kod oboljelih od dijabetesa tipa 2

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103