Povezanost carskog reza i stope smrtnosti majki i novorođenčadi

 

Časopis JAMA u izdanju od 1. prosinca 2015. (JAMA. 2015;314(21):2263- 2270. doi:10.1001/jama.2015.15553.) objavio je rezultate originalnog istraživanja Georgea Molina i suradnika o povezanosti carskog reza sa smrtnosti majki i novorođene djece. Naime, na temelju zaključaka starijih istraživanja, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da zbog optimalnog ishoda po majku i dijete stopa carskog reza ne prelazi 10-15 na 100 živorođene djece. Cilj predmetne studije bio je procijeniti trenutačnu povezanost nacionalnih stopa poroda carskim rezom te mortaliteta majki i novorođene djece. Studija je obuhvatila 194 države članice SZO-a i temelji se na podacima prikupljenima 2005-2012. godine. Analiza je napravljena 2012. godine. Stope carskog reza u 2012. godini bile su dostupne za 54 države. Za 118 država za koje stope carskog reza u 2012. godini nisu bile dostupne uzeti su podaci iz drugih godina. Za 22 države za koje su podaci o carskom rezu u potpunosti nedostupni, podaci se temelje na izračunu zdravstvene potrošnje per capita, stopi fertiliteta, očekivanom trajanju života, udjelu urbane populacije i zemljopisnom području. Glavni ishod studije je povezanost stope poroda carskim rezom na razini populacije i omjera mortaliteta majke (smrt majke od razloga povezanih s trudnoćom tijekom trudnoće i do 42 dana nakon poroda na 100000 poroda živorođene djece). U 2012. godini, procijenjeni broj poroda obavljenih carskim rezom iznosio je 22,9 milijuna. Na razini države, stopa poroda carskim rezom procjenjuje se do 19,1 na 100 poroda živorođene djece, a stopa od 19,4 na 100 živorođene djece bila je obrnuto povezana s omjerom smrtnosti majke te sa smrtnosti novorođenčadi. Više stope carskoga reza nisu na razini države bile povezane sa smrtnosti majki i novorođenčadi.

Test osjetljivosti na uzorku 76 država s najvišom stopom carskog reza dao je sličan rezultat: stope carskog reza veće od 6,9 pa do 20,1 na 100 poroda živorođene djece bile su obrnuto proporcionalne s omjerom smrtnosti majke. Stope poroda carskim rezom od 12,6 do 24 na 100 poroda živorođene djece bile su obrnuto povezane sa smrtnosti novorođenčadi. Studija zaključuje da su na nacionalnim razinama u državama članicama SZO-a stope poroda carskim rezom do oko 19 na 100 poroda živorođene djece povezane s nižom smrtnosti majki i novorođenčadi. Stoga bi ranije preporučivane nacionalne ciljne stope mogle biti preniske.

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Glavni ishod studije je povezanost stope poroda carskim rezom na razini populacije i omjera mortaliteta majke. Više stope carskoga reza nisu bile povezane sa smrtnosti majki i novorođenčadi 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 118