Povezanost bola u kuku s radiografskim dokazom artroze

 

„British Medical Journal“ u izdanju od 2. prosinca 2015. (BMJ 2015; 351:h5983) donosi članak autora Chana Kima i suradnika o rezultatima istraživanja povezanosti bola u kuku i radiografski dokazane artroze kuka. U tom istraživanju dijagnostičkih metoda, radiografske snimke zdjelice procjenjivane su uz pomoć dvije kohorte: Framingham Osteoarthritis Study (područje Framingham, Massachusetts) i Osteoarthritis Initiative (multicentrična longitudinalna studija osteoartroze u Sjedinjenim Američkim Državama).

Sudionici studije iskazivali su imaju li bol u kuku i ukazivali su na mjesto boli (sprijeda, u preponi, sa strane, u stražnjici ili u križima). U tzv. Framingham istraživanju sudionici su također ispitivani s obzirom na pojavu boli u kuku pri unutarnjoj rotaciji istog. Istraživala se podudarnost između radiografski prikazane artroze i bola u kuku, a u onih pacijenata u kojih je bol u kuku ukazivala na artrozu izračunata je osjetljivost, specifičnost, pozitivna prediktivna vrijednost i negativna predikativna vrijednost radiografije kao dijagnostičke metode. Zaključeno je da bol u kuku nije bila prisutna u mnogih pacijenata s radiografski prikazanom artrozom kuka. S druge strane, u mnogo slučajeva bolni kuk nije se radiografski prikazivao kao artroza. Najveći broj starijih pacijenata, s velikom vjerojatnošću kliničke artroze kuka (bol u preponi ili sprijeda i/ili bolna unutarnja rotacija), nisu imali radiografski potvrđenu artrozu, što ukazuje na to da u mnogo slučajeva dijagnoza artroze kuka može biti propuštena ukoliko se pri dijagnostici oslanjamo samo na radiografsku snimku.

SCIENCE PHOTO LIBRARY

U mnogo slučajeva dijagnoza artroze kuka može biti propuštena ukoliko se pri dijagnostici oslanjamo samo na radiografsku snimku 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 118