MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1  •  Osvrt HR ENG

Postupak deeskalacije – Smjernice za smirivanje uznemirenih pacijenata

Slađana Štrkalj Ivezić, Aleksandar Savić, Petrana Brečić, Krešimir Radić, Štefica Bagarić, Jasminka Bektić, Senka Repovečki, Tihana Jendričko, Marija Kušan Jukić, Dolores Britvić, Nadica Buzina, Alma Mihaljević - Peleš, Vedran Bilić, Lana Mužinić Marinić

Cilj smjernica je poboljšati vještine zdravstvenog osoblja na odjelima psihijatrije za provođenje deeskalacije detaljnim opisom provođenja postupka i demonstracije postupka putem videomaterijala. Smjernice se mogu koristiti i u svim drugim zdravstvenim ustanovama.


Napomena: u vrijeme pandemije COVID-19, osigurajte zaštitu za sebe i pacijenta u skladu sa stručnim smjernicama.

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF