MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Posttraumatski stresni poremećaj u osoba starije životne dobiPost-traumatic stress disorder in the aged

Marija Kušan Jukić, Vera Folnegović Šmalc

U osoba starije životne dobi zbog niza fizioloških i socijalnih čimbenika smanjena je sposobnost suočavanja sa stresnim događajima. Stoga se simptomi PTSP-a u starijoj dobi mogu pojaviti i nakon traumatskog iskustva slabijeg intenziteta, a simptomi mogu biti kontinuirano ili povremeno prisutni. Međutim, prema podacima u literaturi, kao i prema vlastitim iskustvima autora, čini se da starije osobe nisu predisponirane za PTSP češće od mlađih. Simptomi poremećaja su istovjetni neovisno o dobnoj skupini u kojoj se poremećaj pojavljuje, ali se tijek bolesti može razlikovati. Kod starijih osoba razlikuje se PTSP de novo, kronični PTSP, odgođeni i kompleksni PTSP. Veliki problem PTSP-a u starijih osoba je često neprepoznavanje poremećaja, kako od strane bolesnika tako i od okoline. Pristup liječenju u praksi je najčešće farmakoterapijski, ali opravdana je i suportivna psihoterapija. 

Ključne riječi:
posttraumatski stresni poremećaj; starije osobe; zakašnjela dijagnoza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Post-traumatic stress disorder (PTSD) in older people impairs their ability to deal with subsequent life stressors of late life. PTSD symptoms in this population may appear even after a mild trauma and may be persistent or intermittent. According to literature and our own clinical practice, older individuals do not seem to be more predisposed than young ones to PTSD. The symptoms of the disorder are similar across age groups, but the form of disorder may differ. The investigators describe PTSD de novo, chronic PTSD, delayed and complex PTSD. The unique feature of PTSD in older patients is that it often goes unrecognized. The therapeutic approach is usually psychopharmacological, but the supportive psychotherapy may be also reasonable. 

Key words:
aged; delayed diagnosis; stress disorders, post-traumatic