MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Posttraumatski stresni poremećaj i metabolički sindromPost-traumatic stress disorder and metabolic syndrome

Dunja Degmečić, Pavo Filaković

U zadnje se vrijeme provode brojna istraživanja o utvrđivanju prevalencije metaboličkog sindroma u osoba oboljelih od PTSP-a. Studije rađene na ljudima koji su proživjeli nesreće, veteranima i ratnim zarobljenicima, i onima koji su bili izloženi teškoj traumi ukazuju na viši stupanj tjelesnog morbiditeta i mortaliteta. Postoji sve veći broj dokaza iz epidemioloških studija da kronični PTSP može moderirati povezanost između traume i sekundarnih negativnih zdravstvenih ishoda, kao što su kardiovaskularna, metabolička i autoimuna stanja. Evidentno je da se može govoriti o velikoj pojavnosti metaboličkog sindroma u oboljelih od PTSP-a. No, još uvijek nije dokazan definitivan ni pouzdan uvid u patofiziološku povezanost između PTSP-a i metaboličkog sindroma. Proširivanje i nadopunjavanje spoznaja na ovom području treba omogućiti razvoj efikasnijih metoda za prevenciju i liječenje negativnih tjelesnih i mentalnih zdravstvenih posljedica stresa. 

Ključne riječi:
metabolički sindrom; posttraumatski stresni poremećaji; psihološki stres

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Recent research has increasingly focused on the prevalence of metabolic disorder in patients suffering from post-traumatic stress disorder (PTSD). Studies have shown that people who experienced severe distress, veterans and prisoners of war, and those having been exposed to severe trauma have a higher prevalence of physical morbidity and mortality. There is increasing epidemiological evidence that chronic PTSD may mediate the association between trauma and secondary negative health outcomes, such as different cardiovascular, metabolic, autoimmune conditions. However, there is no definitive or reliable evidence of pathophysiological association between PTSD and metabolic syndrome. Gaining new insights and knowledge in this area should allow for the development of more effective methods for the prevention and treatment of negative health outcomes of the stress. 

Key words:
metabolic syndrome X; stress disorder, post-traumatic; stress, psychological