Postoji li povezanost korištenja SSRI-a tijekom trudnoće s rizikom mrtvorođenja i novorođenačkim mortalitetom?

Populacijska studija provedena u nordijskim zemljama (Danska, Finska, Island, Norveška i Švedska) za razdoblje od 1996. do 2007. godine dala je odgovore na pitanje o povezanosti između korištenja selektivnih inhibitora ponovnog korištenja serotonina (SSRI) s rizikom od mrtvorođenja, odnosno novorođenačke smrtnosti. Povod za ovo istraživanje bila je činjenica da je dokazana povezanost korištenja SSRI-a tijekom trudnoće s povišenom incidencijom kongenitalnih anomalija, novorođenačkog apstinencijskog sindroma i trajne plućne hipertenzije. Pri tome nije bilo poznato može li korištenje spomenutih lijekova značajnije oštetiti plod. U studiju je uključeno 1,633.877 trudnoća s jednim djetetom od kojih je 6054 rezultiralo mrtvorođenjem, 3609 smrću u novorođenačkom razdoblju i 1578 smrću u poslijenovorođenačkom razdoblju. Rezultati studije objavljeni su u časopisu JAMA od 2. siječnja 2013. Od ukupnog broja majki, 29.228 (1,79%) ih je tijekom trudnoće dobilo recept za SSRI. Početni rezultati su pokazali kako je kod žena koje su tijekom trudnoće izložene SSRI-u veća prevalencija mrtvorođenja čeda (4,62 vs. 3,69 na 1000, P=0,01) i poslijenovorođenačke smrtnosti (1,38 vs 0,96 na 1000, P=0,03), dok je prevalencija novorođenačke smrtnosti bila podjednaka u izloženoj i neizloženoj grupi.

Ipak, kad se učinila multivarijantna analiza, korištenje SSRI-a nije bilo povezano s mrtvorođenjem [OR], 1,17; 95% CI, 0,96-1,41; p=0.12), novorođenačkom smrtnošću (prilagođeni OR, 1,23; 95% CI, 0,96-1,57; p=0,11) i poslijenovorođenačkom smrtnošću (prilagođeni OR, 1,34; 95% CI, 0,97-1,86; p=0,08). Na temelju navednog, autori zaključuju kako korištenje SSRI-a tijekom trudnoće ne povećava rizik za mrtvorođenje čeda, smrt u novorođenačkom i poslijenovorođenačkom razdoblju za jednostruke trudnoće. Ipak, kod propisivanja tih lijekova u obzir treba uzeti već dokazane negativne učinke ovog lijeka na plod.
 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103