MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Dječja traumatologija HR ENG

Porođajne ozljedeBirth injuries

Andro Gliha, Andrija Car, Maša Hrelec Patrlj, Božidar Župančić

Ozljede tijekom porođaja u pravilu su uzrokovane mehaničkim silama, uz hipoksiju i ishemiju vitalnih organa. Čimbenici rizika su cefalopelvična disproporcija, nedonošena i hipertrofična novorođenčad, malpozicija ploda (položaj zatkom ili poprečni položaj), dugotrajni ili nagli porođaji i primjena opstetričkih instrumenata (vakuumska ekstrakcija i forceps). Ozljede mogu biti od lakih, poput hematoma, ekskorijacija i laceracija kože, do težih, kao što su prijelomi kostiju. Ozljede središnjega i perifernoga živčanog sustava najteže su ozljede i vrlo često dovode do trajnih posljedica na razvoj djeteta. Rano prepoznavanje čimbenika rizika i pravodobno reagiranje, može ne samo ublažiti ozljedu, već je i spriječiti. 

Ključne riječi:
cefalopelvična disproporcija; cerebralna paraliza; novorođenče; porođajna ozljeda

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Injuries during childbirth are generally caused by mechanical forces, along with hypoxia and ischemia of vital organs. Risk factors include cephalopelvic disproportion, delivery of premature and hypertrophic newborns, malposition of the fetus (breech position or transverse position), long-term or sudden deliveries and application of obstetric instruments (vacuum extraction and forceps). Injuries may be minor, such as hematoma, excoriation and lacerations of the skin, or more severe, such as bone fractures. Injuries of the central and peripheral nervous system are the most serious injuries and very often lead to irreversible effects on child development. Early identification of risk factors and timely intervention, can not only alleviate the injury, but also prevent it. 

Key words:
birth injuries; cephalopelvic disproportion; cerebral palsy; newborn