Polarnost stanica i razvitak karcinoma gušterače

LKB1 je serin/treonin kinaza koja je povezana s regulacijom polarnosti stanica. Somatska mutacija gena Stk11 (kodira za protein LKB1) uzrok je nastanka Peutz-Jeghers sindroma (PJS) koji je pak povezan s povećanim rizikom razvitka tumora želučano-probavnog sustava i tumora gušterače.

Hezel A. F. i suradnici (Mol Cell Biol, 28:2414, 2008.) pružili su dokaze o povezanosti poremećene polarnosti stanica (vršno-bazalna polarnost acinarnih stanica gušterače važna je za očuvanje strukture tkiva i lučenje čimbenika važnih za probavu i regulaciju metabolizma glukoze) i razvitka karcinoma gušterače. Naime, miševi s utišanim genom Stk11 ugibaju 10 do 30 tjedana nakon okota zbog razvitka brojnih dobroćudnih seroznih cistadenoma na gušterači (nastaju i u osoba oboljelih od PJS), što pokazuje da LKB1 ima ključnu ulogu u održavanju tkiva i strukture gušterače. Iako je netom nakon okota (postnatalni dan 1, PD 1) gušterača Stk11/LKB1 deficijentnog miša više manje normalna, već od PD2 do PD8 opažen je brz gubitak acinarnih struktura, povećanje abdominalnih duktalnih struktura i aktivacija gena Notch i STAT (kodiraju proteine za prijenos signala i aktivaciju transkripcije), što su obilježja duktalne metaplazije. Opaženo je i poremećeno stvaranje tight i adherence junctions, gubitak vršne (apikalne) raspodjele E-kadherina, kao i inaktivacija proteina koji sudjeluju u regulaciji aktivnosti tubulina. Prema tome, nemogućnost održavanja polarnosti acinarnih stanica, a time i morfologije tkiva, povezana je s gubitkom aktivnosti LKB1. LKB1 je ključan za regulaciju i održavanje polarnosti epitelnih stanica i preživljavanje in vivo. Postnatalno, poremećena polarnost acinarnih stanica gušterače, kao rezultat dokidanja aktivnosti LKB1, rezultira oštećenjem acinarnih stanica i njihovom smrću te duktalnom metaplazijom, što pak može objasniti povećanu učestalost karcinoma gušterače u osoba oboljelih od PJS.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 78