Planirani carski rez ili vaginalni porod kod blizanačke trudnoće?

Poznato je kako blizanačka trudnoća nosi povećan rizik za neželjene ishode u odnosu na jednoplodne trudnoće. Randomizirana kontrolirana multicentrična studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine od 3. listopada nudi odgovore na pitanje rezultira li, kod blizanačkih trudnoća, planirani carski rez manjim brojem neželjenih ishoda nego planirani vaginalni porod.

U razdoblju između prosinca 2003. i travnja 2011. sveukupno 2804 trudnice s blizanačkom trudnoćom (između 32 tjedna/0 dana i 38 tjedana/ 6 dana gestacije, pri čemu je dijete u stavu „na glavi“) randomizirano je u dvije grupe – prva kod kojih je planiran carski rez (1398 trudnica) i druga kod kojih je planiran vaginalni porod (1406 trudnica). Primarni ishodi bili su fetalna ili novorođenačka smrtnost te incidencija težih oblika novorođenačkog morbiditeta (porođajna trauma, APGAR <4 nakon 5min., poremećena svijest, konvulzije u ranom postpartalnom razdoblju, asistirana ventilacija, novorođenačka sepsa, NEC, cistična periventrikularna leukomalacija – praćeni su do 28. dana života) te incidencija maternalnog morbiditeta (obilno krvaranje, potreba za laparotomijom, ozljeda genitalnog sustava, teža ozljeda međice, tromboembolija, infekcije, infekcije rane, dehiscencija rane, drugo po život opasno stanje). U konačnici se pokazalo kako je u grupi u kojoj je planiran carski rez isti obavljen u 90,7% slučajeva, dok je u grupi u kojoj je planiran vaginalni porod isti obavljen samo u 43,8% slučajeva. Incidencija neželjenih ishoda za dijete se nije značajno razlikovala između dvije skupine (2,2% za planirani carski rez i 1,9% za planirani vaginalni porod) kao niti incidencija neželjenih ishoda za majku (7,3% za planirani carski rez, 8,5% za planirani vaginalni porod).

Autori na temelju ovih rezultata zaključuju kako planirani carski rez niti ne povećava niti smanjuje značajno incidenciju fetalne i novorođenačke smrtnosti ili novorođenačkog morbiditeta. Isto se tako može potvrditi kako planirani carski rez nije povezan s povećanim ili smanjenim rizikom za smrt ili morbiditet majke što se ipak dijelom može objasniti činjenicom kako je carski rez učinjen i u velikom broju (>40%) trudnoća kod kojih je planiran vaginalni porod.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 107/108