MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Percepcija obolijevanja od PTSP-a kod hrvatskih braniteljaPerceived prevalence of PTSD in Croatian war veterans

Zoran Komar, Mladen Lončar, Herman Vukušić, Ivana Dijanić Plašć, Petra Folnegović-Grošić, Ivana Groznica, Neven Henigsberg

Dosadašnje spoznaje upućuju na snažnu socijalnu uvjetovanost razvojnog tijeka posttraumatskog stresnog poremećaja: pozitivan ili negativan odnos prema osobama s PTSP-om može u bitnome odrediti brzinu i tijek njihova oporavka ili produbiti i proširiti njihove tegobe, vodeći iz akutnog u kronično stanje. Prošlost (ratom izazvanog) posttraumatskog stresnog poremećaja obilježena je brojnim primjerima ignoriranja i iskrivljenih tumačenja tog fenomena. Rana istraživanja provedena u Republici Hrvatskoj ukazivala su na masovnost pojave PTSP-a, pa je bilo za očekivati poduzimanje širokih i adekvatnih mjera pomoći oboljelom pojedincu i njegovoj obitelji. Ipak, u mnogočemu se pokazalo drugačije, od donošenja zakonskih odredbi koje nisu usklađene s dijagnostičkim kriterijima za PTSP do nedostatka specijaliziranih centara na regionalnoj razini, a što je vjerojatno utjecalo i na negativnu percepciju šire javnosti o problematici, odnosno dovelo je do izbjegavanja i/ili izolacije traumatiziranih, što vodi u novu viktimizaciju, a što u konačnici može dovesti i do transgeneracijskog prijenosa traume. 

Ključne riječi:
posttraumatski stresni poremećaj; prijenos; rat

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Recent knowledge indicates that the course of post-traumatic stress disorder (PTSD) socially determined to a large degree: positive or negative attitude towards people suffering from PTSD could significantly influence the time and course of recovery, aggravate their problems, or even influence the transition from the acute to the chronic stage of the disorder. PTSD has long been either ignored as a phenomenon or misinterpreted. Early research among Croatian veteran population has shown high PTSD prevalence in this population, which indicated the need for adequate public health measures targeting survivors and their families. However, there are many examples of opposite approach including legal regulations ignoring the PTSD diagnostic criteria and lack of specialized treatment centres for PTSD at regional level. Such an approach has probably contributed to negative community attitude towards patients with PTSD, resulting in avoidance and isolation of trauma survivors, which then leads to secondary victimization and, eventually, possible transgenerational transmission of trauma. 

Key words:
stress disorders, post-traumatic; transmission; war