Peginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije

Kombinacija pegiliranog interferona (peginterferon) i ribavirina često se preporučuje za liječenje oboljelih od infekcije virusom hepatitisa C (HCV), ali sve do nedavno nije bila napravljena sustavna procjena svih dokaza na tu temu.

Cochrane sustavni pregled na tu temu napravila je istraživačka skupina u kojoj su sudjelovali i hrvatski liječnici Goran Hauser i Davor Štimac. Sustavni pregled objavljen je 2014. godine, a sadrži dokaze objavljene do rujna 2013. godine.

Analizom literature pronađeno je 27 randomiziranih kliničkih istraživanja koja su uspoređivala peginterferon i ribavirin s interferonom i ribavirinom u oboljelih od HCV-infekcije. U tim je istraživanjima sudjelovalo ukupno 5938 ispitanika. Sva istraživanja imala su visok rizik od pristranosti. Autori su procijenili da taj rizik od pristranosti nije utjecao na kvalitetu dokaza za smrtnost povezanu s bolešću jetre i nuspojave, ali jest na rezultate za virološki odgovor. Sva istraživanja usporedila su peginterferon alfa-2a ili peginterferon alfa-2b u kombinaciji s ribavirinom naspram kombinacije interferona i ribavirina u osoba s kroničnim hepatitisom C. U tri istraživanja ispitanici su primali i dodatnu terapiju (amantadin hidroklorid 200 mg/dan u obje intervencijske skupine), dok 24 istraživanja nisu imala nikakve dodatne intervencije.

Sva istraživanja opisala su podatke za održani virološki odgovor (engl. sustained virological response) šest mjeseci nakon završetka liječenja. Nisu pronađeni pouzdani dokazi koji pokazuju da kombinacija peginterferona i ribavirina ima učinka na smrtnost povezanu s jetrom i smrtnost od svih uzroka kada se usporedi s kombinacijom interferona i ribavirina. Budući je u analiziranim istraživanjima zabilježen malen broj takvih događaja, nije moguće isključiti mogućnost da ispitana terapija ima vrlo koristan učinak ili vrlo štetan učinak. Rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda ukazuju da kombinacija peginterferona i ribavirina u usporedbi s kombinacijom interferona i ribavirina značajno povećava broj bolesnika s trajnim virološkim odgovorom (50,2 u usporedbi s 38,5%). Niti jedno istraživanje nije opisalo učinak analiziranih terapija na kvalitetu života ispitanika. Također je utvrđeno da kombinacija peginterferona i ribavirina u usporedbi s kombinacijom interferona i ribavirina značajno povećava rizik od nuspojava kao što su neutropenija, trombocitopenija, artralgija, reakcije na mjestu injekcija i mučnina, ali ni nuspojave koje su dovele do prekida liječenja nisu se značajno razlikovale među skupinama (12,3 u usporedbi s 18,7%). 

Hauser G, Awad T, Brok J, Thorlund K, Štimac D, Mabrouk M, Gluud C, Gluud LL. Peginterferon plus ribavirin versus interferon plus ribavirin for chronic hepatitis C. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2:CD005441.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 123