MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Dječja traumatologija HR ENG

Ozljede šake u dječjoj dobiFist injuries in children

Robert Karlo, Anko Antabak, Vanja Žufić

Ozljede šake česte su u dječjoj dobi jer je šaka oruđe kojim dijete od najranije dobi istražuje okolinu, upoznaje prostor oko sebe, čime je izlaže djelovanju drugih sila i mogućoj ozljedi. Evolucijski razvoj mijenja funkciju i izgled šake, od grube motorike koja je općenito bila potrebna u prethodnim generacijama, razvijaju se precizne kretnje današnje djece koje svakodnevno vidimo pri radu na tehnološkim pomagalima. Ozljede šake potencijalni su izvor invalidnosti i redukcije kretnji koje mogu negativno utjecati na daljnju kvalitetu života djeteta, zbog čega tom tipu ozljede treba posvetiti osobitu pozornost. 

Ključne riječi:
djeca; ozljede; predškolska dob; šaka

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Fist injuries are common in children because the fist is a tool with which a child explores the environment and becomes familiar with the space around, consequently exposing it to the actions of other forces and possible injuries. Evolutionary development changes the function and appearance of the fist from gross motor skills, which were generally needed in previous generations, to the development of precise movements which are present in todays’ children who operate with technological tools on a daily basis. Fist injuries are a potential source of disability and reduce movements which may adversely affect the further quality of life of the child, which is why this type of injury should be given special attention. 

Key words:
children; fist; injuries; preschool age