MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Stručni članak  •  Hitna medicina HR ENG

Osobitosti otrovanja u djecePeculiarities of poisoning in children

Arnes Rešić, Zdenka Pleša Premilovac, Nenad Jakušić

Otrovanja su velik javnozdravstveni problem na globalnoj razini. U dječjoj se dobi otrovanja dijele u dvije skupine: nenamjerna i namjerna otrovanja, od kojih svaka od skupina ima svoja karakteristična obilježja. Rezultati praćenja pokazuju da se 90% svih otrovanja događa kod kuće, a najčešće se nenamjerna otrovanja događaju u djece između 3. i 5. godine života, koja su otrovana lijekovima. U Hrvatskoj ne postoji registar otrovanja. Procjena se provodi prema bolničkom pobolu te iznosi 2–5% bolnički liječene djece, u nekim ustanovama i više (do 10%). Prema karakteru, intervenciji i zbrinjavanju, otrovanja se ubrajaju u hitna stanja. Manji broj pedijatrijskih bolesnika koji se liječe zbog akutnih otrovanja zahtijeva primjenu antidota i intenzivno liječenje. Uz poznavanje osnovnih pravila zbrinjavanja bolesnika s akutnim otrovanjem, još je važnije provođenje mjera prevencije koje su nedostatne. Nepostojanje nacionalnoga registra otrovanja dodatno otežava praćenje i planiranje mjera prevencije. 

Ključne riječi:
djeca; otrovanje; registar otrovanja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Poisoning is a global public health problem. In children, poisoning is divided into two groups: unintentional and intentional poisoning, where each group has its own characteristic features. Monitoring results show that 90% of all poisonings happen at home, and most often unintentional poisonings happen in children between 3 and 5 years of age, the cause being medications. In Croatia, there is no poisoning registry. The assessment is carried out according to hospital morbidity, which is 2-5% of hospital treated children, in some institutions even more (up to 10%). According to the character, intervention and care, poisonings are considered as emergencies. A small number of pediatric patients treated for acute poisoning require the application of antidotes and intensive care. Along with having the knowledge of the basic rules of treating patients with acute poisoning, it is even more important to take preventive measures which are insufficient. The absence of a national poisoning registry further complicates the monitoring and planning of preventive measures. 

Key words:
children; poisoning; poisoning registry