Oralni kontraceptivi za muškarce?

Oralni kontraceptivi za žene nalaze se na tržištu već 40 godina. Uvelike su pomogli planiranju obitelji. Međutim, još uvijek ne postoji sličan farmakološki preparat za muškarce, iako su istraživanja pokazala da bi ga muškarci rado koristili. Za sada su jedini načini kontracepcije za muškarce kondomi i vazektomija.

Skupina autora identificirala je gen – CATSPER1 – koji je, u mutiranom obliku, uključen u razvitak ne-sindromskih oblika muške sterilnosti, a koji bi se mogao iskoristiti (ili na razini gena ili na razini proteina) za liječenje neplodnosti. I možda još važnije, ovaj bi se nalaz mogao iskoristiti za stvaranje muškog kontraceptiva. Gen je otkriven gotovo slučajno, proučavanjem genetske podložnosti razvitka sindromskog oblika gluhoće u obiteljima iz Irana, populaciji u kojoj je gluhoća, kao posljedica mutacija gena, relativno česta. Istraživači su otkrili dvije obitelji u kojima muška neplodnost nije bila dio sindromskog oblika gluhoće. Neplodnost je otkrivena rutinskom analizom sperme.

Istraživači su se usredotočili na istraživanje gena za koje se otprije zna da su uključeni u razvitak neplodnosti u miševa. U obje su obitelji pronašli mutacije gena CATSPER1. Analiza DNA-a pokazala je dvije različite mutacije – po jednu u svakoj obitelji. Međutim, obje mutacije uzrokuju stvaranje okrnjenog (nefunkcionalnog) proteina ili potpuni izostanak stvaranja proteina. Mutacije nisu nađene u 576 muškaraca kontrolne skupine.

Proučavanjima na miševima otkriveno je na koji način manjak funkcionalnog proteina CATSPER1 utječe na stvaranje sperme. Manjak proteina smanjuje pokretljivost spermija posebice u trenutku njegovog prodora u jajnu stanicu. Analogno ovim spoznajama vjeruje se da mutacije gena u muškaraca također smanjuju pokretljivost spermija.

Identifikacija gena/proteina uključenih u razvitak neplodnosti muškaraca predstavlja mogućnost razvitka farmakoloških kontraceptiva specifičnih za muškarce.

Trenutno se istražuje nekoliko pristupa u proizvodnji muških kontraceptiva. Jedan od njih je istraživanje mogućnosti imunokontracepcije u okviru koje bi se primjenjivala protutijela koja blokiraju aktivnost proteina CATSPER1. Istraživanja su još u začetku i trebat će neko vrijeme da se dokaže kako je imunokontracepcija učinkovita, sigurna i povratne prirode.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 86