MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Oralne manifestacije u prijevremeno rođene djeceOral manifestations in preterm-born children

Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak

Prijevremeno rođenje može uzrokovati pojavu caklinskih defekata, obično na mliječnim zubima, premda i trajni zubi mogu biti zahvaćeni. etiologija caklinskih defekata uključuje poremećaj homeostaze kalcija u neonatalnom periodu i lokalnu traumu izazvanu laringoskopskom i endotrahealnom intubacijom. Pritisak tubusa može izazvati i druge defekte poput nepčanih žljebova, visokog nepca i asimetrije nepca. Promijenjena morfologija nepca može dovesti do povećanja malokluzija, kao što su križni zagriz, što dovodi do povećane potrebe za ortodontskom terapijom. Duboki zagriz je također česta malokluzija u prijevremeno rođene djece. Pri procjenjivanju vremena nicanja zuba ili pri planiranju ortodontske terapije mora se uzeti u obzir fakor prijevremenog rođenja. Doktori dentalne medicine trebaju poznavati status rođenja djeteta koje liječe i posvetiti posebnu pažnju prijevremeno rođenoj djeci. 

Ključne riječi:
malokluzija; nicanje zuba; prijevremeno rođenje; zubna caklina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Premature birth can cause enamel defects, usually on the primary teeth, although permanent teeth can also be affected. Causes of enamel defects include calcium disturbances in the neonatal period and local trauma from laryngoscopic and endotracheal intubation. Pressure from the tube can also result in other defects, such as palatal grooving, high arched palate and palatal asymmetry. The altered palatal morphology can lead to an increase in malocclusions, such as crossbite, resulting in an increased need for orthodontic treatment. Deep bite is another common malocclusion trait in preterm children. Prematurity should be taken into account when estimating time for teeth eruption or planning for orthodontic treatment in these children. Dentists should be aware of the birth status of their paediatric patients and pay special attention to prematurely born children. 

Key words:
dental enamel; malocclusion; premature birth; tooth eruption