Oralne bolesti istaknute kao javnozdravstveni problem u EU

Europska komisija provodila je, od sredine 2015. godine, konzultacije vezane uz pristup zdravstvenim uslugama u EU. Oral health platform – institucija čiji članovi dolaze iz renomiranih udruga stomatološkog profila – nedavno je uputila Europskoj komisiji svoje zaključke s tih konzultacija. Oralne bolesti glavni su zdravstvenostomatološki problem u EU, ali i svijetu. Zbog tijesnog međuodnosa s kroničnim bolestima te zajedničkih faktora rizika, nedvojbeno je potreban multidisciplinaran pristup rješavanju problema. Oralne bolesti mogu imati izrazito negativno djelovanje na kvalitetu života stoga se oralnom zdravlju treba pridati veći značaj i smatrati ga više ljudskim pravom, a ne kao do sada, jednom dodatnom zdravstvenom uslugom.

Pristup specijaliziranim uslugama vezanim uz dijagnostiku i liječenje oralnih bolesti i dalje je jedan od nedostataka europskog zdravstvenog sustava, posebice među zdravstveno ugroženim skupinama, te skupinama pacijenata niskog financijskog statusa. Sporadične posjete stomatologu takvih skupina, najčešće samo u hitnim slučajevima, rezultiraju lošim ili nikakvim prevencijskim mogućnostima. Nadalje, primijećen je porast neujednačenosti tretmana i pristupa liječenju oralnih bolesti unutar zemalja članica Europske unije, ali i unutar područja pojedinih zemalja, što je nedvojbeno zabrinjavajuće, posebno u smislu platforme – „Jednaka zdravstvena zaštita za sve građane EU“.

U očekivanju završnog rezultata konzultacija, donošenja zaključaka i eventualnih mjera poboljšanja od strane Europske komisije, može se ustvrditi da Hrvatska ne odskače od prosjeka, a je li to dobro ili loše, procijenite sami (izvor: oralhealthplatform.eu). 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 119/120