Opskrbljenost sestrinskom njegom i edukacija sestara u vezi s mortalitetom u devet europskih zemalja

 

U 12 europskih zemalja provodi se studija RN4CAST čija je svrha utvrditi na koji se način mjere štednje, koje se u velikoj mjeri provode u zdravstvu i to prije svega na smanjenju kapaciteta sestrinske skrbi, reflektiraju na zdravlje pacijenata. U devet od tih dvanaest zemalja provedena je studija koja je istraživala u kojoj se mjeri broj medicinskih sestara na broj pacijenata i stupanj obrazovanja sestara može dovesti u korelaciju sa smrtnošću pacijenata nakon rutinskih kirurških zahvata. Rezultati su objavljeni u časopisu The Lancet od 24. svibnja 2014. godine. Za potrebe studije prikupljeni su podaci o 422.730 pacijenata starijih od 50 godina kod kojih su provedeni rutinski operacijski zahvati. Istraživači su uporabom složenih statističkih procedura pokušali utvrditi u kojoj mjeri opskrbljenost sestrinskom skrbi i razina edukacije medicinskih sestara utječe na 30-dnevnu unutarbolničku smrtnost pacijenata kada se podaci korigiraju s obzirom na druge čimbenike vezane uz operacijski zahvat te karakteristike i komorbiditete pacijenta.

U konačnici su rezultati pokazali kako je povećanje opterećenja od jednog pacijenta po medicinskoj sestri povezan sa 7%-tnim povećanjem vjerojatnosti smrti pacijenta unutar 30 dana od prijema u bolnicu, a kako je povećanje broja sestara s visokoškolskom spremom za 10% povezano sa smanjenjem smrtnosti od 7%. Rezultati također pokazuju da je u bolnicama u kojima je 60% medicinskih sestara s visokoškolskim obrazovanjem i u kojima medicinska sestra brine za prosječno šest pacijenata unutarbolnička smrtnost manja za 30% u odnosu na bolnice u kojima je samo 30% medicinskih sestara visokoobrazovano i u kojima medicinska sestra brine za prosječno osam pacijenata. Rezultati upućuju na to da mjere štednje ne bi trebale biti usmjerene ka smanjenju kapaciteta sestrinske skrbi.

Štednja na sestrinskoj skrbi nepovoljno se reflektira na zdravlje pacijenata

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111