Opseg opekline i vjerojatnost preživljenja pedijatrijskih pacijenata nakon liječenja po modernim principima

Časopis Lancet u broju od 17. ožujka 2012 donosi rezultate prospektivne kohortne studije čija je svrha bila utvrditi veličinu opekline koja nosi značajno veći rizik morbiditeta i mortaliteta kod djece. Autori navode kako literatura oskudijeva sličnim podacima.

U razdoblju između 1998. i 2008. u suvremeni je centar za opekline prihvaćeno 952 pacijenta s minimalno 30% tjelesne površine zahvaćene opeklinom. Rezultati su se uspoređivali za pacijente u grupama 30-39%, 40-49% pa sve do 90-100% tjelesne površine zahvaćene opeklinom. Srednja dob pacijenata je iznosila 7,3 god. (SD 5,3g) pri čemu je u grupi 30-39% tjelesne površine ona iznosila 6,1god. (SD 5,1), a u grupi 90-100% 9,6 god. (SD 5,4). 66% pacijenata bili su dječaci. Od ukupnog broja pacijenata bilo je123 smrtna slučaja (13%)- od 3% u grupi 30-39% tjelesne površine do 55% u skupini 90-100% tjelesne površine. 154 pacijenata (16%) je razvilo višeorgansko zatajenje – 6% u grupi 30-39% tjelesne površine do 45% u skupini 90-100% tjelesne površine. Kod 89 pacijenata (9%) razvila se sepsa – od 2% u 30-39% tjelesne površine do 26% u 90-100% tjelesne površine. Kao značajna „cut off“ granica za povećani mortalitet pokazala se zahvaćenost 62% tjelesne površine opeklinom. Stoga, autori preporučuju da se pacijenti s više od 60% tjelesne površine zahvaćene opeklinom premjeste u visokospecijalizirane centre za opekline gdje se takvim pacijentima treba pružiti skrb po najvišim standardima.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 98/99