Opasnosti izlaganja rendgenskom zračenju tijekom trudnoće

British Medical Journal donosi rezultate istraživanja koji su potvrdili sumnje kliničara da izloženost rendgenskom zračenju tijekom trudnoće i u ranom dojenačkom razdoblju nosi povećan rizik za nastanak malignih tumora, posebice leukemije.

U studiji UK Childhood Cancer Study istraživači su skupili podatke o 2690 djece oboljele od neke vrste malignog tumora te 4858 zdrave djece iz studije. Svi ispitanici su rođeni između 1976. i 1996. godine, a podaci o izloženosti rendgenskom zračenju ili ultrazvučnom pregledu prikupljeni su iz medicinskih arhiva.

U ispitivanoj je skupini 305 djece 319 puta izloženo RTG-zračenju in utero, a njih 170 je 247 puta izloženo RTG-zračenju u ranoj dojenačkoj dobi. Istodobno je učinjeno 13.723 ultrazvučna pregleda tijekom trudnoće i 138 ultrazvučnih pregleda u ranoj dojenačkoj dobi. U studiji se utvrđivao rizik za sve tumore dječje dobi te posebno za leukemiju, limfom i malignome središnjeg živčanog sustava.

Rezultati su pokazali da su djeca koja su tijekom trudnoće bila izložena RTG-zračenju češće obolijevala od svih tumora dječje dobi, te da su s većom učestalošću obolijevala od leukemije, no niti za jedan od promatranih vrsta tumora nije se utvrdilo statistički značajno povećanje rizika, već samo blaga razlika u incidenciji.

Međutim, ova studija je prvenstveno potaknuta zabrinjavajućim porastom u ordiniranju CT-pregleda i drugih vrsta pretraga s visokom dozom rendgenskog zračenja u djece u ranoj životnoj dobi te je dokazano kako i pretrage s nižom vrstom zračenja povećavaju rizik za nastanak različitih vrsta malignoma.

Ovim se putem još jednom pokušalo senzibilizirati liječnike da pri svakom izlaganju male djece rendgenskom zračenju vrlo dobro razmisle o odnosu štetnosti i koristi od pojedine pretrage. Više o rezultatima ove američko-britanske kolaborativne studije može se naći na www.bmj.com (Rajaraman P. i sur. Early life exposure to diagnostic radiation and ultrasound scans and risk of childhood cancer: case-control study, BMJ 2011.).


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 91