Ograničiti unos tekućine tijekom poroda

 

Prospektivno istraživanje skupine švedskih autora pokazalo je da je hiponatrijemija u rodilje vrlo česta pojava nakon terminskih poroda (BJOG, 2009 Mar;116(4):552-61). S obzirom na vrlo čestu intravensku i peroralnu nadoknadu tekućine u trudnica tijekom poroda, autori su odlučili u 287 rodilja nakon terminskog poroda ispitati učestalost nastanka postpartalne hiponatrijemije. Trudnicama je tijekom poroda bilo dopušteno neograničeno konzumiranje tekućine, a nakon poroda rodiljama je uzeta krv slana na laboratorijsku obradu.

Hiponatrijemija je definirana kao plazmatska razina natrija manja ili jednaka 130 mmol/L. Neke od posljedica hiponatrijemije uključuju pojavu grčeva, dezorijentiranosti, nekoordiniranosti pokreta i slabosti, a u teškoj hiponatrijemiji čak i epileptičkih napada. Rezultati istraživanja su pokazali da je hiponatrijemija bila prisutna u 26% rodilja koje su tijekom poroda u organizam unijele više od 2500 ml tekućine. Dvije trećine unesene tekućine bilo je unijeto peroralno. Sniženje koncentracije natrija u plazmi koreliralo je s trajanjem poroda i ukupnom količinom unijete tekućine. Statističkom je obradom ustanovljena značajna povezanost postpartalne natrijemije s volumenom intrapartalno konzumirane tekućine, ali ne i s primjenom infuzije oksitocina i epiduralne anestezije. Ustanovljena je također i značajna korelacija s produljenom drugom fazom poroda, instrumentalnim dovršenjem poroda i hitnim carskim rezom zbog nenapredovanja poroda. Iako hiponatrijemija nije neuobičajena tijekom poroda, treba imati na umu da je u tom stanju smanjena tolerancija na opterećenje organizma vodom, te čak i umjereni unos tekućine može uzrokovati hiponatrijemiju. Zbog toga se trudnice ne treba poticati na neumjereno konzumiranje tekućine tijekom poroda, a intravenski unos hipotoničnih otopina treba izbjegavati. U slučaju prekomjernog konzumiranja tekućine ili preslobodne primjene intravenskih otopina tijekom poroda može doći do razvoja životno ugrožavajuće postpartalne hiponatrijemije u rodilje, upozoravaju autori istraživanja.

Rezultati istraživanja pokazuju da je hiponatrijemija prisutna u 26% rodilja koje tijekom poroda u organizam unose više od 2500 ml tekućine

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 15 Br. 80/81