MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Osvrt na stručno događanje  •  Psihijatrija HR ENG

Od depresije u stoljeću uma do kulture zdravlja

Veljko Đorđević, Marijana Braš

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine organizirao je s drugim institucijama i organizacijama 4. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji. Iz brojnih kongresnih aktivnosti izdvaja se radionica o palijativnoj medicini i gerijatriji, kao i suradnja s tri umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu je predstavljen i projekt „Na prvoj crti zdravlja“. Povezanost medicine i umjetnosti nastavljena je kroz organizaciju izložbe u Pakracu te otvorenje izložbe „Od kulture bolesti do kulture zdravlja“, a nastavit će se i organizacijom međunarodne škole u Dubrovniku. Na području palijativne medicine planira se organizacija konferencije 12. lipnja u Zagrebu.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116