MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i COcular manifestations in patients with chronic hepatitis B or C

Dora Fratrić, Vitomir Arsić, Tomislav Jukić, Igor Petriček, Nenad Vukojević, Mirna Zlatar

S obzirom na globalnu raširenost različitih oblika virusnih hepatitisa sve se više istražuje i utjecaj virusa na druge organe osim jetre, kao i na organizam u cjelini. Već je poznato da se u bolesnika s kroničnim oblicima hepatitisa B i C, osim promjena i simptoma koji se odnose na samo zahvaćanje jetre, mogu pojaviti i ekstrahepatične manifestacije koje se povezuju s virusnim hepatitisima. Iako oko nije ciljni organ za viruse hepatitisa B i C, neke očne manifestacije mogu se u većoj ili manjoj mjeri dovesti u vezu s prisutnošću navedenih virusa. Očne manifestacije mogu varirati od sindroma suhog oka, preko promjena prednjega segmenta oka poput Moorenova ulkusa do promjena na stražnjem segmentu oka. Sve veća primjena antivirusnih lijekova u terapiji hepatitisa probudila je znanstveni interes za istraživanja njihovih mogućih neželjenih učinka na oko, posebice na stražnji segment oka.

Ključne riječi:
hepatitis B; hepatitis C; očne manifestacije hepatitisa; suho oko

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Given the global prevalence of various forms of viral hepatitis, there has been an increase in the number of investigations researching the effect of the virus to other organs except the liver, and the organism as a whole. It is known that in patients with chronic forms of hepatitis B and C changes and symptoms not only affect the liver, but also extrahepatic manifestations associated with viral hepatitis can occur. Although the eye is not a target organ for hepatitis virus B and C, to some extent some ocular manifestations may be related to the presence of these viruses. Ocular manifestations can vary from dry eye syndrome, through changes in the anterior segment of the eye such as Mooren‘s ulcer changes to the changes of the rear segment of the eye. The increasing use of antiviral drugs for the treatment of hepatitis spurred scientific interest about their possible adverse effect on the eye, especially in the rear segment of the eye.

Key words:
dry eye; hepatitis B; hepatitis C; ocular manifestations of hepatitis