Obilježavanje Europskog dana darivanja organa

Europski dan darivanja organa prošle je godine prvi put obilježen istovremeno u pet europskih zemalja: Sloveniji, Austriji, Češkoj, Hrvatskoj i Slovačkoj. Glavna proslava u Hrvatskoj organizirana je u Zagrebu, a popratne aktivnostima u drugim hrvatskim gradovima (Vukovar, Čakovec, Split, Zadar, Pula). Osim stručnoga skupa iz područja transplantacijske medicine, održana su razna sportsko-društvena događanja namijenjena široj javnosti, koncert za mlađu populaciju, te vjerska svečanost namijenjena obiteljima darivatelja organa. Valja istaknuti da je povećanjem broja donora i transplantacija Hrvatska postala najuspješnija članica Eurotransplanta te jedna od vodećih europskih zemalja. Također, prema rezultatima istraživanja održanog u sklopu Europskog dana darivanja organa, u Hrvatskoj je zabilježena povećana razina informiranosti građana o darivanju organa. 

 

Prošle je godine prvi put Europski dan darivanja organa, 16. listopada, obilježen istovremeno u pet europskih zemalja: Sloveniji, Austriji, Češkoj, Hrvatskoj i Slovačkoj, a koje su se okupile u zajedničkom projektu „Razvoj smjernica za organizaciju Europskog dana darivanja“. Inicijativa obilježavanja Europskog dana darivanja potječe od Vijeća Europe. Obilježavanje Europskog dana darivanja organa (EDD) jedan je od načina kojim se nastoji upoznati širu javnost s važnošću darivanja organa poslije smrti te dostignućima transplantacijske medicine. Projekt ima za cilj donijeti smjernice za uniformni model obilježavanja EDD-a kroz definirane oblike suradnje između profesionalne i šire javnosti, kojima se iskazuje zahvalnost darivateljima i potiče solidarnost prema onima koji čekaju na presađivanje organa.

Obilježavanje u Zagrebu, Vukovaru, Čakovcu, Splitu, Zadru i Puli

Glavna proslava EDD-a organizirana je u Zagrebu s popratnim aktivnostima u drugim hrvatskim gradovima (Vukovar, Čakovec, Split, Zadar, Pula). Model obilježavanja imao je zadanu strukturu: stručni skup iz područja transplantacijske medicine, sportsko-društveno događanje namijenjeno široj javnosti, koncert namijenjen mlađoj populaciji, te vjerska svečanost namijenjena obiteljima darivatelja organa.

Konferenciji za novinare u povodu EDD-a nazočio je ministar zdravstva i potpredsjednik Vlade RH mr. Darko Milinović. Osvrnuo se na izvrsne rezultate transplantacijskog programa Republike Hrvatske i čestitao na doprinosu bolničkih transplantacijskih koordinatora, a osobite je riječi zahvale uputio obiteljima darivatelja organa. Nacionalna transplantacijska koordinatorica dr. Mirela Bušić predstavila je ulogu i značaj obilježavanja Europskog dana darivanja organa, kao i rezultate istraživanja javnog mijenja o darivanju i transplantiranju organa.

Poziv na sudjelovanje u obilježavanju EDD-a uputila je i pjevačica Lana Jurčević, najavivši tako humanitarni koncert „Svoje srce poklanjam Vama“ kao završni dio sportskodruštvenog događanja na Bundeku.

Simpozij o darivanju i presađivanju organa

Simpozij s aktualnim temama iz područja darivanja i presađivanja organa održan je u hotelu Regent Esplanade. Skup je svečanim govorom otvorio državni tajnik za zdravstvo i socijalnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH Ante-Zvonimir Golem, dr. med.

Mirela Bušić, dr. med., prikazala je rezultate ostvarene do 1. listopada 2010. godine te čestitala najuspješnijim donorskim bolnicama, transplantacijskim timovima, bolničkim kordinatorima i liječnicima u jedinicama intenzivnog liječenja.

Povećanjem broja donora od 62,71% (21 donor na milijun stanovnika) te broja transplantacija za 55% Hrvatska je postala najuspješnija članica Eurotransplanta te jedna od vodećih europskih zemalja. Najveći broj darivatelja organa realiziran je u KB Sestre milosrdnice i KBC Rijeka, a izvrsne rezulate i povećanje broja donora bilježe KBC Zagreb i KB Dubrava. Od općih bolnica najuspješnija je i dalje Varaždinska, a uz nju je izuzetan uspjeh ostvarila Opća bolnica Sisak. Opća bolnica Vinkovci također je napravila kvalitativan korak u donorskom programu upravo zahvaljujući doedukaciji koordinatora. U 2010. godini bilježi se smanjenje liste čekanja za 13,5% u odnosu na 2009. Skraćeno je vrijeme čekanja na transplantaciju (prosječno vrijeme čekanja na bubreg iznosi oko 30 mjeseci, a na jetru 12 mjeseci). Najveći ukupan broj transplantacija kao i transplantacija bubrega realiziran je u KBC Zagreb, a slijedi KB Merkur s najvećim brojem transplantacija jetara i jedini transplantacijski centar u kojem se provode multiorganske transplantacije (bubreg- jetra, bubreg-gušterača)

Gostovanje predsjednika ETCO-a

Izrazito značajno bilo je gostovanje predsjednika Europskog udruženja transplantacijskih koordinatora (ETCO European Transplant Coordinators Organisation) prof. dr. Ruia Maioa, koji je predstavio značaj i ulogu koordinatora, kao i postupak licenciranja, tj. priznavanja kvalifikacije transplantacijskih koordinatora na europskoj razini.

Kako navodi prof. Maio, u Europskoj uniji je 56.000 bolesnika na listama čekanja te dnevno 12 njih umire ne dočekavši organ za transplantaciju. Također postoji veliki nesrazmjer između stopa donacije među članicama EU (Španjolska ima 34,2 darivatelja na milijun stanovnika, a Bugarska samo 1,1). Evidentni manjak organa dostupnih za transplantacijsko liječenje prepoznat je u nizu zemalja kao značajan nacionalni javnozdravstveni problem.

U cilju unaprjeđenja eksplantacijsko- transplantacijskog programa jedna od osnovnih aktivnosti ETCOa je organiziranje i provođenje licenciranja transplantacijskih koordinatora. U sedmogodišnjoj praksi dosad je licencirano oko 400 transplantacijskih koordinatora, s potrebom obnove licence svakih pet godina. Ispit za dobivanje licence transplantacijskog koordinatora održava se jednom godišnje u sklopu ETCO kongresa (www.etco.com). Kandidati za stjecanje ETCO licence moraju imati licencu za samostalno obavljanje prakse, iskustvo u obavljanju koordinacijskih poslova najmanje 12 mjeseci prije pristupanja ispitu, trebaju redovito sudjelovati na stručnim skupovima te dobro poznavati engleski jezik. U preporuci Vijeća Europe navodi se da svaka zemlja članica mora osigurati visoke profesionalne i etičke standarde u donorskom procesu, odgovorajuće edukacijske programe, sustav licenciranja/akreditacije transplantacijskih koordinatora, kao i liječnika u jedinicama intenzivnog liječenja koji taj posao obavljaju.

Prijedlog nacionalnih smjernica za povećanje broja donora

Glavnu temu skupa, prijedlog nacionalnih smjernica za povećanje broja donora, predstavio je predsjednik Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (HDAIL) doc. dr. Željko Župan. Naime, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u uskoj suradnji s HDAIL-om planira izradu Nacionalnog strateškog plana za povećanje broja te kvalitete održavanja donora organa u Hrvatskoj za razdoblje 2011-2016. Osnovna vizija takve strategije jest uspostavljanje standardiziranog i učinkovitog programa darivanja organa i tkiva na nacionalnoj razini, s razrađenim planom razvoja i praćenja uspješnosti. Naime, maksimalna iskoristivost donorskog potencijala preduvjet je primjerenog razvoja transplantacijske medicine te ostvarivanja prava bolesnika s terminalnim zatajivanjem organa na zdravlje i život. Strategija bi sadržavala tri ključna medicinska priloga: jedinstvene smjernice i protokole koji se odnose na neurološke kriterije bliske smrti mozga, rano i optimalno zbrinjavanje donora te proširene kriterije darivanja.

Predstavljeni su osnovni ciljevi strategije. Prvi je strateški cilj, u sljedeće dvije godine, povećanje broja darivatelja organa na više od 30 na milijun stanovnika godišnje, a potom očuvanje iste razine darivanja ili njeno unapređenje s posljedičnim smanjenjem nesrazmjera između potrebnih i raspoloživih organa za presađivanje.

Drugi strateški cilj je povećanje učinkovitosti zdravstvenog sustava, tj. iskoristivosti donorskog potencijala u bolnicama. Radi se dokazano o najdjelotvornijem načinu povećanja broja donora.

Treći cilj je poboljšanje i standardizacija medicinskog zbrinjavanja potencijalnih darivatelja, što bi rezultiralo većom konverzijom potencijalnih u aktualne donore. Time bi se istovremeno osigurali veći broj i bolja kvaliteta organa za presađivanje. Naime, učestalost i trajanje ishemijsko reperfuzijskih oštećenja somatskih organa u donora recentno su prepoznati kao čimbenici rizika koji pridonose disfunkciji grafta te utječu na kvalitetu života i preživljavanje primaoca. Optimalno medicinsko zbrinjavanje donora od presudne je važnosti za donorski program i rezultate transplantacijske medicine.

Četvrti je strateški cilj balansiran i primjeren, ravnomjeran razvoj donorskog programa i transplantacijske medicine u Hrvatskoj. Navedenim bi se osigurao razvoj svih čimbenika koji značajno mogu utjecati na donorski program, koji predstavlja ishodišni dio transplantacijske medicine.

Peti strateški cilj je trajna izobrazba i poboljšanje kompetencija bolničkih transplantacijskih koordinatora i svih liječnika koji na bilo koji način sudjeluju u donorskom programu. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi bit će i nadalje nosilac aktivnosti promicanja darivanja organa i tkiva u svrhu liječenja te trajne izobrazbe liječnika koji sudjeluju u cjelokupnom donorskom postupku.

Ovaj radni prijedlog strateškog plana predstavljen je prvi put upravo na EDD simpoziju. Uslijedila je stručna rasprava, uza zaključak da će prijedlog biti prezentiran na širu stručnu raspravu odgovarajućim stručnim društvima, a nakon toga radnoj grupi imenovanoj od Ministarstva zdravstva za izradu konačne verzije prijedloga strateškog plana koji bi trebao biti usvojen 2012. godine.

Utrka „Novi život na dar“ i koncert „Svoje srce poklanjam Vama“

Nakon stručnog skupa, program je nastavljen nizom sportskih i društvenih aktivnosti u zagrebačkom parku Bundeku, a u kojima su se družili građani, transplantirani bolesnici, zdravstveni radnici te brojne poznate osobe. Osim središnje manifestacije „Trka za novi život na dar“, paralelno su se odvijale društvene aktivnosti i igre poput likovne radionice za djecu o darivanju i presađivanju organa, koordinacijske igre, te prezentirala svjedočanstva osoba s presađenim organima, uz priznanja za postignute rezultate na svjetskim i europskim sportskim natjecanjima. Na informativnim štandovima predstavljen je pak rad nevladinih udruga, uz podjelu donorskih kartica. EDD aktivnosti na Bundeku bile su i tema ekskluzivnih snimanja umjetničkog fotografa Damira Hoyke.

Koncert „Svoje srce poklanjam Vama“ bio je poziv na ples svim sudionicima i posjetiteljima na Bundeku, a odličnom ozračju pridonijeli su svojim nastupima Zadruga, Kino klub i Lana Jurčević. Događaj je bio popraćen i izravnim televizijskom prijenosom (HTV2). Cjelokupno obilježavanje Europskog dana darivanja svečano je i dostojanstveno završeno misom zahvalnosti pokojnim darivateljima i njihovim obiteljima u Zagrebačkoj katedrali.

Rezultati istraživanja javnog mnijenja

U okviru EDD projekta provedeno je istraživanje javnog mnijenja u odnosu na stav o darivanju organa - prije i nakon obilježavanja EDD-a. Istraživanje je provedeno putem interneta (CAWI metoda), obuhvatilo je 700 ispitanika u dobi 15-60 godina, te je uzorak bio reprezentativan u odnosu na spol, dob i regiju gdje je istraživanje provedeno.

Prema rezultatima istraživanja, znanje građana o darivanju i presađivanju organa na relativno je visokoj razini, no većina se izjasnila da bi htjela dobiti više informacija o temi. Također, većina ispitanika načelno podržava darivanje organa, no na razini osobne, intimne odluke žele li postati darivatelji organa - još uvijek su neodlučni.

Istraživanje je istovremeno provedeno u svih pet zemalja sudionica projekta, a zanimljiv je podatak kako je jedino Hrvatska imala značajno povećanje kvalitete rezultata u odnosu na prvi krug ispitivanja, što znači da je proslava Europskog dana darivanja organa u Hrvatskoj utjecala na razinu informiranosti građana o darivanju organa.

Simpozij s aktualnim temama iz područja darivanja i presađivanja organa otvorio je državni tajnik za zdravstvo i socijalnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dr. Ante-Zvonimir Golem 

Predsjednik Europskog udruženja transplantacijskih koordinatora prof. dr. Rui Maio predstavio je ulogu koordinatora, kao i postupak priznavanja kvalifikacije transplantacijskih koordinatora na europskoj razini 

Državni tajnik za zdravstvo i socijalnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH dr. Ante-Zvonimir Golem, načelnica Odjela za posebne programe i transplantacije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH dr. Mirela Bušić i predsjednik ETCO-a prof. dr. Rui Maio tijekom simpozija 

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u uskoj suradnji s HDAIL-om planira izradu Nacionalnog strateškog plana za povećanje broja te kvalitete održavanja donora organa u Hrvatskoj za razdoblje 2011.- 2016. godine 

U okviru EDD projekta provedeno je istraživanje javnog mnijenja u odnosu na stav o darivanju organa - prije i nakon obilježavanja EDD-a. Zanimljiv je podatak kako je jedino Hrvatska imala značajno povećanje kvalitete rezultata u odnosu na prvi krug ispitivanja, što znači da je proslava Europskog dana darivanja organa u Hrvatskoj utjecala na razinu informiranosti građana o darivanju organa 

Središnja društvena aktivnost u povodu Europskog dana darivanja organa, utrka „Novi život na dar“, održana je na zagrebačkom Bundeku 

Tijekom koncerta „Svoje srce poklanjam Vama“ odličnom ozračju pridonijeli su svojim nastupima Zadruga, Kino klub i Lana Jurčević 

Obilježavanje Europskog dana darivanja svečano je završeno misom zahvalnosti pokojnim darivateljima i njihovim obiteljima u Zagrebačkoj katedrali 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 91