O Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) vodeća je ustanova medicinskih znanosti u Hrvatskoj i promicatelj nacionalnog doprinosa svjetskoj medicinskoj znanosti. Razvitak medicinske znanosti u Hrvatskoj bio je cilj i svrha rada Akademije tijekom 51 godine postojanja.

 

Akademija se u prošlosti prilagođavala naglom razvoju medicinske znanosti pa od 1994. godine djeluje u šest znanstvenih kolegija: 1. Kolegij internističkih znanosti; 2. Kolegij kirurških znanosti; 3. Kolegij temeljnih medicinskih znanosti; 4. Kolegij psihijatrijske znanosti; 5. Kolegij javnog zdravstva; 6. Kolegij stomatoloških znanosti. Godine 1997. osniva se Kolegij veterinarske medicine, a 2007. Kolegij farmaceutske znanosti. Velik dio rada nekih kolegija odvija se preko njihovih odbora. Akademija je organizacijom i provedbom brojnih simpozija (od 1973. godine održano ih je 247), znanstvenih sastanaka (od 1976. održana su 92, a neki se tradicionalno održavaju svake godine), kongresa (70 od 1984.), poslijediplomskih tečajeva (onih I. kategorije od 1989. godine održano je 43), škola (od 1981. održano ih je 47), radionica (13 od 1990.), seminara (osam od 2001.) konferencija (10 od 1990.), tribina (37) i brojnih drugih sastanaka i skupova dokazala svoj doprinos medicinskoj znanosti. AMZH je bila i pokrovitelj 93 znanstvena skupa i kongresa.

Neki su odbori osobito aktivni. Primjerice, Odbor za apoptozu od 1996. svake godine organizira znanstveni skup „Apoptoza – programirana smrt stanica“. Godine 2010. Odbor za telemedicinu preimenovan je u Odbor za e-zdravlje i izradio je Deklaraciju o e-zdravlju kao strateški dokument za razvitak toga važnog područja zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Deklaraciju je usvojio i Kolegij javnog zdravstva 2009., kada je obilježen svjetski Tjedan soli, kojim je simbolično obilježen početak aktivnosti hrvatske inicijative za smanjenje unosa soli – CRASH (Croatian Action on Salt and Health), koja okuplja niz stručnih društava i građanskih organizacija, a dio je međunarodne inicijative WASH (World Action on Salt and Health).

Nagrade Akademije „Ante Šercer“ i „Borislav Nakić“ dodjeljuju se za najbolje znanstvene radove objavljene u prethodnoj godini od 1993. AMZH je u zadnje vrijeme bila nositelj tri velika znanstvena projekta: Smanjenje unosa soli u organizam, Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike te Maligni epidermalni kožni tumori u Hrvatskoj, financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

AMZH je treća po starosti medicinska akademija u svijetu i istaknuti je član IAMP-a (International Academy Medical Panel) u kojem aktivno sudjeluje. Osim izdavanja brojnih knjiga i zbornika, AMZH redovito već desetljećima izdaje i tri znanstvena časopisa: „Acta Medica Croatica“, „Socijalna psihijatrija“ i „Croatian Medical Journal“ (na engleskom), koji je jedan od rijetkih hrvatskih znanstvenih časopisa citiran u Current Contents.

Prof. dr. sc. Lipozenčić je bila predsjednica međunarodnog kongresa na engleskom jeziku „Update in Dermatologic Drug Therapy“, koji je organizirao AMZH od 18. do 20. listopada 2012. u Opatiji. Tom prigodom je predstavljena knjiga „Update in Dermatologic Drug Therapy“ s 41 poglavljem, te znanstvenim rukopisima pozivnih predavača, od kojih su osam članovi AMZH-a.

Akademija ima velik potencijal za znanstveni rad koji nije, međutim, do sada bio odgovarajuće priznat i financiran. Kao nevladina Udruga nema stalnih prihoda za obavljanje svih potrebnih stručnih i znanstvenih aktivnosti. Akademiju trenutačno čini 405 članova (292 redovita, 50 suradnih, 43 počasna člana strana državljana, pet počasnih članova državljana RH, 15 dopisnih članova). Senat Akademije je najviše savjetodavno tijelo koje broji 35 osobito zaslužna redovita člana. Izbor u članstvo AMZH i sva tijela odvija se putem natječaja i s tajnim glasovanjem.

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske - Praška 2, u Zagrebu

 

Prostorija za sjednice Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103