MEDIX, God. 28 Br. 152  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Nuklearne opasnosti – akutni radijacijski sindromNuclear radiation risk – ionizing radiation

Asaf Duraković, Zijad Duraković, Dražen Huić

Opasnosti akutnog ionizirajućeg zračenja u najnovije su vrijeme u središtu pozornosti zbog potencijalnih prijetnji čovječanstvu nuklearnim oružjem. Primarni i sekundarni učinci jednokratnog izlaganja cijelog tijela ili velikog dijela tijela ionizirajućem zračenju u kratkom vremenskom razdoblju mogu imati za posljedicu akutni radijacijski sindrom, koji uključuje dominantno sindrom središnjega živčanog sustava, gastrointestinalni i hematopoetski sindrom. Ovisno o kliničkom tijeku, radijacijski sindrom može se manifestirati u vidu teških, umjereno teških i blažih oštećenja. U razdoblju latencije ozračena osoba nema simptoma, a trajanje te faze ovisi o dozi zračenja. Ispoljena bolest počinje s vremenom izlaganja izvoru zračenja i prati infekcijske i hemoragijske promjene, a oporavak počinje za 5-6 tjedana. Kasni učinci zračenja polako se razvijaju zbog duge faze latencije, do razvoja zloćudnih bolesti. Liječenje tih oštećenja ovisi o brzom prepoznavanju simptoma, kliničkom pregledu u povezanosti s incidentom i ispoljavanjem bolesti. Klinički tijek i prognoza bolesti ovise o početnoj procjeni i liječenju. Ishod oštećenja organizma ionizirajućim zračenjem upravno je povezan s vremenom u kojem je liječenje započelo.

Ključne riječi:
akutni radijacijski sindrom; dijagnostika; nuklearna radijacijska opasnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 28 Br. 152

Acute radiation syndrome and its possible consequences are in the center of interest in recent times because of the possible threat to human kind from nuclear weapons. The paper deals with primary and secondary effects on the whole human body or its greater great part due to the ionizing radiation in a short time. The consequence could be acute radiation syndrome, including central nervous system, gastrointestinal and hematological syndrome. Groups of very severe, severe, mild and light damages are presented. A period without symptoms depends of the radiation dosis. Acute radiation syndrome begins by the time of radiation exposure along with infections and hemorrhagic changes, with a recovery period after 5-6 weeks. The late effects of radiation develop slowly due to the long latency phase, until the development of malignant diseases. Treatment of these damages depends on quick recognition of symptoms, clinical examination in connection with the incident and manifestation of the disease. The clinical course and prognosis of the disease depend on the initial assessment and treatment. The outcome of damage to the organism by ionizing radiation is directly related to the time when the treatment began.

Key words:
acute radiation syndrome; diagnostics; nuclear radiation risk