MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Novosti u dijagnosticiranju i liječenju hipertenzije – osvrt na nove smjernice Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva (ESH/ESC) 2007. godineNew aspects in management of arterial hypertension – 2007 ESH/ESC guidelines

Mario Laganović

Nove smjernice za dijagnosticiranje i liječenje hipertenzije radnih skupina Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva ističu važnost procjene ukupnog kardiovaskularnog rizika u odnosu na arterijski tlak, a posebna pažnja posvećena je bubrežnoj bolesti čiji parametri se sada preporučuju u rutinskoj primjeni pri procjeni oštećenja ciljnih organa. Kao nova kategorija u stratifikaciji kardiovaskularnog rizika pojavljuje se metabolički sindrom. Pri liječenju važno je težiti smanjivanju oštećenja ciljnih organa i prevenciji nastanka visokorizičnih stanja, a ne samo prevenciji kardiovaskularnih incidenata. S tim ciljem preporučuje se provođenje nefarmakoloških mjera u svih bolesnika. Ističe se ravnopravnost svih 5 skupina antihipertenziva u početku liječenja, ali i dijabetogeni učinak ß-blokatora i diuretika. Naglašena je nevažnost odabira prvog lijeka s obzirom da većina hipertoničara treba kombinacijsko liječenje uz uvažavanje prednosti pojedinih lijekova u određenim kliničkim stanjima. Smjernice su zadržale savjetodavni karakter i težnju individualnom pristupu s ciljem što bolje primjene u svakodnevnoj praksi 

Ključne riječi:
hipertenzija, smjernice, oštećenje ciljnih organa, antihipertenzivno liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

In this review were emphasized some new aspects in management of arterial hypertension according to 2007 ESH/ESC guidelines. More precise assessment of total cardiovascular risk is required to diagnose high blood pressure and guide treatment. Routine assessment of organ damage now includes microalbuminuria, estimated glomerular filtration rate or estimated creatinine clearance, among others. Metabolic syndrome is new category in stratification of cardiovascular risk. Goals of treatment are prevention of worsening of organ damage and appearance of high-risk conditions besides reduction of cardiovascular events. In that view lifestyle changes are recommended for everyone. All 5 drug classes can be used to initiate and maintain antihypertensive treatment but should be kept in mind diabetogenic effect of b-blockers and diuretics. Majority of hypertensives required combination treatment, so selection the drug of first choice become irrelevant accepting the fact that evidence supports the use of some drugs versus others in various conditions. Guidelines kept their educational and advisably character with individual approach to single patient trying to improve implementation in everyday practice. 

Key words:
hypertension, guidelines, target organ damage, antihypertensive treatment