Novosti o genetici shizofrenije

Shizofrenija je težak neurorazvojni poremećaj čije genetske odrednice još uvijek nisu do kraja razjašnjene. Liječenje shizofrenije i dalje je velik izazov, kako za svakoga psihijatra i članove njegova tima tako i za svakog obiteljskog liječnika, bolesnika i njegovu obitelj. Tijekom posljednjih desetak godina, zahvaljujući prije svega dostupnosti sve većeg broja novih antipsihotika i novim spoznajama o etiopatogenezi shizofrenije i mehanizmima djelovanja psihofarmaka, bitno se promijenila strategija liječenja shizofrenije.

Kako bi saznali nešto više o genetskoj podlozi te bolesti, dr. McClellan i suradnici sa Sveučilišta u Seattleu proveli su temeljitu analizu DNK na uzrocima 150 ispitanika sa shizofrenijom ili shizoafektivnim poremećajem, te 268 zdravih kontrola. Njihov je trud rezultirao otkrićem čak 53 prethodno nepoznatih delecija i mutacija koje veličinom variraju od 100 kb do 15 MB. Neki od zahvaćenih gena povezuju se i s mentalnom retardacijom, autizmom i bipolarnim poremećajem, a ustanovljene promjene gena u različitom omjeru utječu na rast, migraciju, proliferaciju, migraciju i apoptozu neurona te stvaranje sinapsi u mozgu, napominju autori istraživanja (Science 2008 Mar 27 [Epub ahead of print]).


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 75/76