Novost u liječenju raka pluća

 

Monoklonalna antitijela usmjerena protiv receptora epidermalnog faktora rasta (engl. epidermal growth factor receptor, EGFR), uskoro će uz kemoterapiju imati važno mjesto u liječenju uznapredovalog raka pluća nemalih stanica (Non-small cell lung carcinoma, NSCLC), rekao je na Europskom kongresu za rak pluća u Turinu dr. Robert Parker.

Trenutačno se istražuju tri različita monoklonolna protutijela za EGFR, a najučinkovitijim se dosad pokazao cetuximab, koji je ušao i u treću fazu kliničkih ispitivanja. Jedno od istraživanja u trećoj fazi postiglo je svoj end point, pri čemu je dodatak cetuximaba kemoterapijskom protokolu znatno utjecao na produljenje preživljenja u bolesnika s uznapredovalim NSCLC i prisutnim receptorima epidermalnog faktora rasta. Predviđanje ovih spoznaja dali su i rezultati druge faze ispitivanja, u kojima se cetuximab u kombinaciji s cisplatin/vinorelbinom pokazao sigurnim i učinkovitim kao prva linija terapije uznapredovalog NSCLC-a (Ann Oncol 2008;19(2):362-9).

Iako se monoklonalna protutijela koriste i u drugim oblicima tumora poput karcinoma glave i vrata i kolorektalnog karcinoma, siguran sam da će budućnost pokazati njihov značaj i u liječenju raka pluća, posebno u kombinaciji s dosadašnjim terapijskim mogućnostima, zaključuje dr. Pirker s Medicinskog fakulteta u Beču (www.audiomedica.com).

 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 75/76