Novi virus nađen u crijevu čovjeka

Najnovija su istraživanja (Nat Commun, 2014; 5 DOI: 10.1038/ ncomms5498) pokazala da se u bakterijama roda Bacteroides, koje se nalaze u crijevu velikog broja ljudi, često, u više od polovine ljudi na svijetu, nalazi novootkriveni virusbakteriofag crAssphage. Cirkularni genom ovog virusa deset je puta veći od genoma HIV-a – dužine je 97.000 pb. Virus je otkriven analizom DNK 12 uzoraka fecesa različitih osoba. Činjenica da se virus nalazi u velikom broju ljudi ukazuje na vjerojatnost da se radi o „starom“ virusu, virusu starom koliko je staro i čovječanstvo.

Bakterije roda Bacterioides naseljavaju krajnji dio crijeva čovjeka. Smatra se da su povezane s pojavom pretilosti, dijabetesa i drugih crijevnih bolesti čovjeka. Međutim, uloga crAssphage u tom procesu još nije poznata. Nepoznat je također i način prijenosa virusa, ali činjenica da ga nema u fecesu novorođenčadi znači da se ne prenosi s majke na dijete već da se stječe tijekom djetinjstva.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 112