MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Novi oralni antikoagulansi u kliničkoj praksi – pogled ispod površineNOAC in clinical practice – a look beneath the surface

Robert Bernat

Oralna antikoagulacija jedino je medikamentno ritmološko liječenje s dokazanom superiornošću u smanjenju smrtnosti od ishemijskoga moždanog udara i sustavne embolije u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija. Antikoagulantni lijekovi koji nisu ovisni o vitaminu K (NOAC) dokazano su superiorni u odnosu na klasične oralne antikoagulanse (varfarin), u prvom redu zbog visokoznačajnog smanjenja intrakranijalnoga krvarenja. Odluka o propisivanju konkretnog antikoagulansa u svakodnevnoj kliničkoj praksi ovisi ne samo o dobrom poznavanju velikih kliničkih ispitivanja, već i o sada već vrlo opsežnim rezultatima iz stvarnoga života. Potonji u mnogim ishodima govore u prilog dabigatranu i apiksabanu. Nedavna pojava prvog visokospecifičnog antidota za NOAC – idarucizumaba za dabigatran – zaokružuje superiornu kliničku sigurnost moderne antikoagulantne terapije i omogućuje nove, dijelom i neurološke, kliničke scenarije.

Ključne riječi:
oralni antikoagulansi; NOAC, klinička ispitivanja; podaci iz stvarnoga života

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

Oral anticoagulation is the only pharmacological rhythmological intervention with proven superior mortality reduction for ischemic stroke and systemic embolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Non-vitamin K antagonist oral antiocoagulants (NOAC) have demonstrated superiority in comparison to classic oral anticoagulants (warfarin), primarily due to the highly significant reduction of intracranial bleeding. The decision to prescribe a specific substance in everyday clinical practice should be guided not only by good knowledge of large clinical trials, but also by already very extensive recent results from real life. Many outcomes in the latter are in clear favour of dabigatran and apixaban. The recent appearance of a highly specific NOAC antidote – idarucizumab for dabigatran – completes the clinical safety of modern anticoagulant therapy and provides new, also neurological, clinical scenarios.

Key words:
clinical trials; NOAC; real life data