Novi način liječenja degeneracije makule

 

Sa starošću povezana degeneracija makule (engl. Age Related Macular Degeneration – AMD) vodeći je uzrok gubitka vida u osoba starijih od 50 godina. Pogađa čak 50 milijuna ljudi diljem svijeta. Makula ili žuta pjega (lat. makula lutea) najvažniji je dio oka – mjesto najjasnijeg vida. Nalazi se u zadnjem centralnom djelu mrežnice, dijelu oka u kojem se nalaze fotoreceptori. Građena je od dva sloja: fotoreceptora i pigmentnog sloja. Fotoreceptori su neuroni koji se podražuju svjetlošću koje je ušlo u oko, a pigmentni sloj je svojevrsna zaštita fotoreceptora. U makularnoj degeneraciji dolazi do bolesti zaštitnog sloja. Jedini učinkovit način liječenja AMD-a je injiciranje lijeka izravno u oko. Međutim, istraživanja koja su proveli istraživači iz SAD-a daju nagovještaj da bi se način liječenja mogao promijeniti. Naime, jednom injekcijom iPSCneuralnih progenitorskih stanica (inducirane neuralne pluripotentne progenitorske matične stanice) čovjeka u štakora s AMP-em uspješno je sačuvan vid, odnosno izliječen AMD. Naime, injicirane su stanice proliferirale i migrirale prema mrežnici oko koje su stvorile zaštitni sloj koji je zaustavio degeneraciju mrežnice tijekom 130 dana što bi u čovjeka iznosilo oko 16 godina. Naravno, radi se o preliminarnim rezultatima, ali već je u pripremi pokus ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti ovog načina liječenja u predkliničkim ispitivanjima.

Sa starošću povezana degeneracija žute pjege (makule) vodeći je uzrok gubitka vida u osoba starijih od 50 godina 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 117