Novi lijek za otklanjanje peruti

Perut je prekomjerno odbacivanje mrtvih stanica kože vlasišta. U ljudi bez peruti potrebno je oko 30 dana za sazrijevanje, smrt i odljuštenje stanica kože vlasišta. U ljudi koji pate od pojave peruti, za cijeli je proces potrebno samo od 2 do 7 dana. Jedan od uzroka nastanka peruti je iritacija kože koju izaziva gljivica Malassezia globosa. Smatra se da oko polovine čovječanstva pati od ove smetnje. Šamponi i drugi preparati za tretiranje peruti sadrže protugljivične tvari koje, međutim, i nisu naročito učinkovite. Najpoznatiji takav preparat je ketokonazol. Stoga je neophodan pronalazak novih, učinkovitijih lijekova.

U potrazi za boljim lijekom identificiran je enzim u M. globosa koji je neophodan za rast gljivice, pa se smatra da bi on mogao biti glavna meta za razvoj novih lijekova protiv peruti. Tako je npr. pokazano da su sulfonamidi, obitelj postojećih antibiotika, znatno učinkovitiji u prevenciji rasta gljivice od ketokonazola.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 101/102