Novi lijek za liječenje Alzheimerove bolesti

 

Alzheimerova bolest (AD) jedna je od najučestalijih neurodegenerativnih bolesti starijih ljudi, za koju još uvijek ne postoji učinkovit lijek. Bolest karakterizira pojava amiloidnih plakova u mozgu. Međutim, pokazano je da je u mozgu oboljelih osoba povišena i vrijednost ciklinovisne kinaze5 (CDk5), koja je djelomično i odgovorna za patološku sliku bolesti. U znanstvenom članku objavljenom u siječnju 2013. godine u časopisu FASEB Journal pokazano je da peptid TFP5, dobiven modifikacijom (skraćivanjem) peptida CDk5, aktivatora p35, prolazi krvno-moždanu barijeru nakon intraperitonealne primjene i inhibira pretjerano aktivan CDk5. Time znatno ublažava simptome AD-a. Pokusi su provedeni na miševima koji boluju od bolesti koja je ekvivalent AD-u u ljudi. Međutim, TFP5 ne inhibira normalnu aktivnost CDk/p35 u stanicama, pa tako nema toksične nuspojave, uobičajene za većinu lijekova koji se trenutno koriste za liječenje oboljelih osoba.

Osim ublažavanja općih simptoma bolesti i oporavka memorije, u miševa tretiranih s TFP5 bila je smanjena i jačina upale, stvaranje amiloidnih plakova i smrt neurona, a životinje su živjele dva mjeseca duže od neliječenih miševa. Sljedeći je izazov vidjeti ima li ova molekula isto djelovanje i u ljudi.

Alzheimerova bolest (AD) jedna je od najučestalijih neurodegenerativnih bolesti starijih ljudi, za koju još uvijek ne postoji učinkovit lijek. Bolest karakterizira nakupljanje oligomera proteina amiloid-β oblika niti (Aβ), tzv. amiloidnih plakova, u mozgu 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103