English abstract: Click here.

Novi antagonist angiotenzinskih receptora tipa 1 dostupan u Hrvatskoj za liječenje bolesnika s hipertenzijom i zatajenjem srca

Liječenje hipertenzije i kongestivnog zatajenja srca antagonistima angiotenzinskih receptora tipa 1 (ARB) već je etablirano u kliničkoj praksi. Kandesartan cileksetil noviji je ARB koji ima dokazano dobar antihipertenzivni učinak, usporediv s terapijom antagonistima kalcijevih kanala, a učinkovitiji od usporednih lijekova iz skupine ARB. Uz vrlo malo nuspojava, čija incidencija je usporediva s placebom, u kliničkoj primjeni, samostalno ili u kombinaciji s diuretikom, postiže učinkovitu kontrolu krvnog tlaka, uz povoljan učinak na kardiovaskularni sustav. Testiran kod kongestivnog zatajenja srca, ne samo umjesto inhibitora angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEI), već kao nadopuna terapiji ACEI i kod pacijenata sa oštećenom dijastoličkom, a sačuvanom sistoličkom funkcijom lijeve klijetke, dokazano smanjuje kardiovaskularne komplikacije i broj hospitalizacija

Ključne riječi:
antagonisti angiotenzinskih receptora tipa 1; hipertenzija; kandesartan cileksetil; zatajenje srca


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 15 Br. 82